• Fler personer än vad som finns i hela arbetskraften kommer att behöva anställas inom välfärden - om samma personaltäthet som i dag ska behållas.

Arbetsmarknad

Sökes: 470 000 nya medarbetare till välfärden

8 februari 2021

Under det kommande decenniet behövs fler anställda i välfärden än det finns arbetskraft. Då får cheferna en nyckelroll.

Under det här decenniet fyller alla i jätteproppen Orvar, 40-talistgenerationen, 80 år, och de är många fler än tidigare generationer.

Förutsatt att man arbetar på samma sätt som i dag och ersätter alla som går i pension skulle närmare 470 000 personer behöva anställas inom välfärden under en tioårsperiod och en stor del av dem inom vård och omsorg, visar en rapport från SKR. Men det blir svårt, eftersom arbetskraften i Sverige bara ökar med 310 000 personer under samma tidsperiod.

Läs mer: Bemanning ett omöjligt pussel för många chefer

Därför kommer man att behöva utveckla nya lösningar, som ökade möjligheter till heltidsarbete och digitalisering. Hur det ska gå till i praktiken är det ingen som vet, men att enhetscheferna i äldreomsorgen kommer att utgöra en viktig del i det arbetet står klart.

– Cheferna har en nyckelroll i det här. Inte minst för att hitta nya lösningar och arbetssätt och för att skapa en god arbetsmiljö så att fler vill och kan jobba heltid, säger Bodil Umegård, utredare på SKR.

Hur ska man lyckas locka så många att jobba inom vård och omsorg? Med löner som ligger förhållandevis lågt är det inte alldeles enkelt. Men Bodil Umegård håller inte med om att en hög lön är den tyngst vägande faktorn när man vill få fler att jobba inom äldreom­sorgen.

– Lönen är naturligtvis viktig, men de undersökningar vi gjort visar att andra faktorer är viktigare vid val av arbetsgivare. Till exempel god stämning/trevliga kolleger, bra chefer och intressanta arbetsuppgifter, säger hon.

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen är påfrestande, både psykiskt och fysiskt, och vissa hävdar att det är för ansträngande att jobba heltid. Men det tillbakavisar Bodil Umegård.

– Arbetsmiljön kan vara krävande, men det är inte självklart att de som jobbar deltid mår bättre än de som arbetar heltid. Det finns många kommuner som lyckats bra med att få fler att arbeta heltid.