• Enhetschefen Linnéa Eriksson Rehnblom har ett treårigt chefsförordnande. Som fackligt chefsombud oroar hon sig för både sin egen och andra chefers förordnanden när politiker ska blanda sig i.

Fackligt

Politiker tar över chefsbeslut

21 juni 2021

Nu ska politikerna vara med och avgöra om chefer – på alla nivåer – i Kiruna får sitt förordnande förlängt. Ett dåligt beslut, tycker Vision, som ansökt om tvisteförhandling.

Om två år går chefsförordnandet ut för Linnéa Eriksson Rehnblom, enhetschef inom äldreomsorgen i Kiruna kommun. Hon ska då utvärderas av förvaltningschefen och – en nämndpolitiker – i samråd med hennes närmsta chef om huruvida hennes förordnande ska förlängas. Detta efter att kommunstyrelsen i Kiruna nyligen tagit beslut om delegationsordningen vid förlängning av tidsbegränsade chefsförordnanden.

– Jag tycker inte att politiker ska vara med och bestämma om tjänstemän på enhetschefsnivå. De har inte den insynen som min närmsta chef har och det gör mitt förordnande osäkert, säger Linnéa Eriksson Rehnblom.

"Vad vet politikerna?"

Visions avdelningsordförande i Kiruna, Helen Lundbäck, tycker också att beslutet är dåligt och att det väcker både oro och många frågor.Alt-textHelen Lundbäck.

– Tidigare har chefer haft ensamt mandat att bestämma om deras chefsmedarbetare ska få förlängt förordnande eller om det ska avslutas. När politiker blandas in och kanske är oense med cheferna, vems ord väger då tyngst? Och vad vet politikerna om chefsmedarbetarna, frågar sig Helen Lundbäck.

Läs mer: Vanligt med korta chefskontrakt

Men kommunalrådet, Gunnar Selberg (C), litar på att tjänstemän och politiker ”jobbar för konsensus och hittar samförstånd”. Beslutet förklarar han så här:

– Det fanns en lucka i delegationsordningen när det gäller förlängning av tidsbegränsade chefsförordnanden, så den har vi nu täppt till. Innan beslutet togs så har chefer förlängt förordnanden utan att ha delegation på det.

Men varför blanda in politiker?

Alt-textGunnar Selberg (C).– När politiken tar beslut om en inriktning förväntas att organisationen jobbar i den riktningen, och där har cheferna en central roll. Socialdemokraterna har haft majoritet här i Kiruna sedan Hedenhös, men nu har vi en borgerlig majoritet med en ny inriktning och därför är det naturligt att organisationen jobbar för den.

Yrkar på skadestånd

Just det argumentet vänder sig Linnéa Eriksson Rehnblom, som också är fackligt chefsombud i Vision, emot. Hon tror att det finns en risk att politikerna ser kortsiktigt på förordnandet av chefer med tanke på att det är val vart fjärde år, medan tjänstemän jobbar mer långsiktigt.

Vision i Kiruna är inte bara kritiskt till nya beslutet i sig, utan också till hur det har fattats. Orsaken är att arbetsgivaren varken har förhandlat med eller informerat facket före beslutet, trots att det berör Visions chefsmedlemmar. Därför har facket lämnat in en begäran om tvisteförhandling gällande brott mot medbestämmandelagen, mbl, och yrkar på skadestånd.

Gunnar Selberg säger att bland annat en jurist tillfrågats om frågan behövde förhandlas med facket innan beslut togs.

– Den info vi fick var att det inte var nödvändigt eftersom inga villkor förändrades. Men vi får naturligtvis undersöka saken.

Kommunalrådet ser över förordnanden

Enligt Visions Helen Lundbäck ska ett första möte med arbetsgivaren ske i höst.

– Men vi lämnade in ansökan om tvisteförhandling redan nu i hopp om att de ska bromsa innan beslutet genomförs i praktiken.

Ska första linjens chefer ha tidsbegränsade förordnanden över huvud taget, Gunnar Selberg?

– Jag är faktiskt förvånad att kommunen har tillämpat det så länge på den chefsnivån. Och det finns anledning att se över det.