• ”Det är spännande att se hur appen kan bli ett komplement inom socialtjänsten framöver”, säger Moshira Hassan som utvecklar en app som ska korta utredningstider och minska stressen för socialsekreterare.

Digitalisering

Hon utvecklar ny app för socialtjänsten: ”Invånare ska få hjälp fortare”

25 september 2023

Moshira Hassan, socialsekreterare i Borlänge, utvecklar en app som ska användas inom socialtjänsten. Tanken är att ge invånare snabbare hjälp och minska socialsekreterarnas stress.

Varför har du gjort en app för socialtjänsten?

– Min upplevelse är att vi har ett väldigt högt inflöde av ärenden inom socialtjänsten samtidigt som organisationen är överbelastad och har en hög personalomsättning. Därför kom jag på idén att utveckla en app som gör att vi handläggare blir mer tillgängliga för invånarna samtidigt som vi kan hjälpa fler och korta utredningstiden. Förhoppningsvis kan det leda till att socialsekreterare upplever minskad stress och invånare får hjälp fortare, säger Moshira Hassan, socialsekreterare i Borlänge kommun.

Hur funkar appen?

– I appen söker invånarna stöd direkt. De fyller i sina personuppgifter, beskriver vad de behöver hjälp med och svarar på frågor som kommer att ligga till grund för utredningen. Sedan tittar en handläggare på ärendet och bokar ett videosamtal. Efter det görs en bedömning om vi ska inleda utredning. För en del kommer det räcka med att få stöd digitalt medan andra behöver uppföljande kontakter fysiskt.

Ser du några nackdelar?

– Främst ser jag organisatoriska hinder. Min upplevelse är att socialtjänsten är en sådan hårt belastad organisation, så det kan vara svårt att finna tid att implementera nya arbetssätt. Här behöver arbetsgivaren avsätta tid för att se långsiktiga vinster. 

Du har också fått stipendier för din idé?

– Ja, jag har fått totalt 250 000 kronor för att komma igång.

Vad händer nu?

– Ett företag är grundat och jag har inlett ett samarbete med ett it-bolag som ska ta fram det digitala verktyget. Just nu jobbar jag med tidsplanen. 

Kan man garantera sekretessen i en app?

– För att säkerställa sekretessen kommer det att vidtas flera olika åtgärder. Det inkluderar användning av kryptering för att skydda data, krav på autentisering vid inloggning, implementering av åtkomstkontroller, ansvarsfull datahantering, regelbundna säkerhetsuppdateringar och penetrationstestning. I och med att vi kommer att tillhandahålla personuppgifter och känslig information kommer appens sekretess vara av högsta prioritet vilket också utgör ett viktigt krav från kommunerna.

Moshira Hassan

  • Ålder: 26 år.
  • Gör: Socialsekreterare inom utredning barn- och unga i Borlänge kommun samt utvecklar ett digitalt verktyg för socialtjänsten.
  • Fritid: Engagerad i föreningslivet, bland annat i en förening som stöttar ungdomar.
  • Bästa arbetsredskapet: Mobilen, den ger mig den överblick jag behöver.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar