• Heléne Idahl är positiv till möjligheten att få jobba på distans på deltid, men är orolig för arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Valet: Distansjobb eller egen kontorsplats

16 januari 2023

Antingen distansjobb på 50 procent men utan egen kontorsplats. Eller jobba enbart från kontoret med en fast plats. Det är valet administratörer i Region Västerbotten måste göra. Nu finns en oro för arbetsmiljön.

Nu får personal i Region Västerbotten som inte jobbar patientnära möjlighet att jobba på distans på 50 procent.

Läs mer: 7 av 10 jobbar på distans

Samtidigt får de som jobbar på förvaltningen för regional utveckling och regionstyrelsens förvaltning, där många administratörer ingår, inte ha kvar sina egna platser på kontoret. Det beror på att man av ekonomiska skäl flyttat till en mindre lokal – med öppet kontorslandskap och små rum.

Oro för arbetsmiljön

Det oroar Heléne Idahl, chefsassistent och samordnare samt huvudskyddsombud.

– Det är bra att få jobba på distans på deltid, men arbetsplatserna på kontoret är inte anpassade utifrån medarbetarnas individuella behov när det gäller ergonomi och ljudmässig och digital arbetsmiljö. Ingen kontorsutrustning eller anpassning erbjuds heller på hemmakontoret. Arbetsgivaren bjuder in till distansjobb med armbågen, och arbetsskador kommer komma som ett brev på posten, säger Heléne Idahl.

Ergonomiutbildning utlovas

Kia Ronnhed, HR-direktör, påpekar att ergonomiutbildningar erbjuds under vintern.

– Och varje arbetsmiljöansvarig chef behöver ha löpande dialog om hur det fungerar, både på kontoret och hemma, säger Kia Ronnhed.

Det går dock att välja en fast plats på kontoret med personliga anpassningar, men då får man inte jobba hemifrån alls.

Heléne Idahl tycker att det hade varit bra om arbetsgivaren låtit medarbetarna prova nytt arbetssätt och kontor något år innan stadigvarande beslut fattades.

Men Kia Ronnhed tror att det finns en vilja att jobba på det nya sättet, med hänvisning till tidigare medarbetarundersökningar.

– Ser vi annat i utvärderingen får vi tänka om.


Relaterade artiklar