Arbetsmiljö

Så mycket jobbar vi hemma efter corona

8 december 2022

Sju av tio jobbar på distans. Det är mer än en fördubbling mot hur det var innan pandemin, visar ­Tidningen Visions granskning.

Hur och var vi utför våra arbetsuppgifter har förändrats. Det som under pandemin blev en tvingande omständighet har för många förvandlats till en möjlighet.


Läs övriga artiklar i granskningen

Forskaren: Så hittar du rutinerna för hemmajobbet

Vision: Viktigt att distansarbetet är frivilligt

Projektledaren: En dag på plats varannan vecka räcker


I dag jobbar majoriteten (69 procent) av Visions medlemmar hemifrån ibland. Innan pandemin var det tvärt om, långt över hälften (60 procent) arbetade aldrig på distans. Arbeta hemma Grafik 2.jpgDet visar Tidningen Visions enkät som skickades ut till 5000 medlemmar i oktober.

Vi gillar distansarbete

Möjligheten att hybridarbeta, som det kallas när man varvar jobbet på arbetsplatsen med hemarbete, uppskattas av Tidningen Visions läsare. Många lyfter fram fördelarna:Arbeta hemma Grafik1.jpg

”Det enda positiva med pandemin är att vi fått möjligheten att arbeta på distans. Vi har visat att det är fullt möjlighet att sköta vårt arbete minst lika bra hemifrån som på arbetsplatsen.”

”Distansarbete ger mig större möjlighet att fokusera på mitt arbete, på kontoret har vi aktivitetsbaserade arbetsytor där man ofta blir ”störd” och tappar fokus.”

De allra flesta, (77 procent) arbetar hemma en eller två dagar per vecka. Men det är också vanligt att det varierar från vecka till vecka. Många vittnar om att det är vilken typ av och mängden arbetsuppgifter som avgör:

Hemmajobb mer effektivt

”En del blir effektivare hemifrån. Möten är bättre att ha fysiskt på arbetsplatsen. Det gäller att ha en bra mix och balans och planera arbetsuppgifterna och var man gör dem, hemma eller på kontoret.”

För två av fem medlemmar i Vision (40 procent) är det chefen eller arbetsgivaren som bestämmer omfattningen av distansarbetet. För majoriteten (60 procent) är det en överenskommelse mellan chefen och medarbetarna, an-tingen individuellt eller i arbetsgruppen. Och de allra flesta (85 procent) upplever att de har inflytande över sina möjligheter att jobba på distans.Arbeta hemma Grafik 3.jpg

”Det är underbart att ha möjlighet att välja distansarbete, det ökar min effektivitet och förbättrar mitt humör.”

Får inte jobba hemma

Krånglande nätverk och fumliga skärmmöten har bleknat i minnet och nu hanterar de flesta den teknik som underlättar hemarbetet.

Men trots att tekniken inte längre är ett hinder, upplever en del att arbetsgivaren vill begränsa möjligheterna att jobba hemifrån. Det kan handla om att man helt enkelt inte får arbeta hemma, trots att en del av arbetsuppgifterna kan utföras på distans. Det kan också skilja sig åt på arbetsplatsen, en del avdelningar har tillåtelse, andra inte.

Av den tredjedel av Visions medlemmar som inte arbetar på distans svarar hälften att det beror på att arbetsuppgifterna behöver utföras på arbetsplatsen. Den andra hälften består delvis av de som själva valt att inte arbeta på di-stans, men också av dem vars arbetsgivare inte tillåter hemarbete, trots att arbetet borde gå att utföra utanför ar-betsplatsen. 

”Har tidigare varit okej med distansarbete 2–3 dagar i veckan. Men fick nu i dagarna kort besked utan förklaring att vi ska vara på kontoret. Känns inte bra då det fungerar bra hemifrån.”

”Jag tycker inte man får jobba tillräckligt mycket på distans när väl arbetet tillåter. Det sänker motivationen ordentligt.”Arbeta hemma Grafik4.jpg

Den möjlighet och flexibilitet som distans- ­eller hybridarbetet ger är något som uppskattas, det visar svaren i Tidningen Visions enkät. Många ser det som en förmån, andra som en utveckling i tiden:

”De företag som försöker tvinga tillbaka sina medarbetare till kontoret på heltid, kommer på sikt att vara mindre attraktiva som arbetsgivare. Men med det sagt så ska man inte underskatta det personliga mötet och att träffa kolleger, så här behöver arbetsgivarna hitta nya sätt för att hänga med i tiden.”