• Vision har flera nätverk för förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Den senaste är för chefsfrågor.

Fackligt

Nytt nätverk för chefer inom Svenska kyrkan

9 augusti 2022

Hur funkar kyrkoordningen och arbetsrätten ihop? Frågor som denna ska chefer inom Svenska kyrkan nu kunna bolla med varandra i det nya nätverket för Visions chefsombud inom Svenska kyrkan.

– Det var flera förtroendevalda chefsombud i Svenska kyrkan som hörde av sig till oss på Vision och frågade om vi inte kunde starta ett nätverk. Så jag och Maria Wallström, som också är personlig ombudsman för chefer, drog igång ett nu i våras, säger Birgitta Wrede, personlig ombudsman för chefer på Vision.  

Alt-textBirgitta Wrede.

Vad är syftet?
– Det finns ett stort behov hos chefsombuden att få utbyta erfarenheter kring frågor som är unika för kyrkan, exempelvis hur kyrkoordningen och arbetsrätten funkar ihop. Tanken är att nätverksträffarna blir ett tillfälle att bolla svåra frågor, men också tipsa varandra om hur man kan stötta chefer och kyrkoherdar i Visions stiftsavdelningar.

Har ni olika teman?  
– Ja, nu senast efterfrågade ombuden information om kyrkoordningen och domkapitlets påverkan på kyrkoherdar och diakonvigda. Så då bjöd vi in stiftsjuristen Anders Fagrell som höll ett föredrag. Det blev väldigt lyckat.

Hur många är med?
– Ett tiotal. Vill man vara med går det bra att höra av sig till mig eller Maria Wallström så ordnar vi det.

Hur ofta ses ni?
– Tanken är att ses ungefär en gång per termin, men det kan såklart bli oftare om behov finns. Hittills har vi haft två träffar, en i mars och en i maj. Nästa är planerad till 9 november.

Fler nätverk inom Vision

Det har nyligen startat ett nätverk för kassörer i Vision inom Svenska kyrkan. Det finns också ett nätverk för Visions skyddsombud som jobbar i Svenska kyrkan. Läs mer om nätverket för skyddsombuden.

kyrka.jpg


Relaterade artiklar