• Iréne Hederstedt, ordförande i Vision i Norrköpings kommun.

Lön och villkor

Här tjänar socialsekreterarna minst

3 juni 2022

Lönen för socialsekreterare varierar kraftigt över landet. Sist i ligan ligger Norrköpings kommun. Där får socialsekreterarna drygt 4 000 kronor under rikssnittet.

Socialsekreterarna i Norrköping tjänar sämst i landet (en sistaplats som de delar med Karlskoga kommun).

De får i snitt 32 431 kronor i månaden (utan tillägg), vilket är drygt 4 000 kronor under rikssnittet. Det är dessutom en bra bit ifrån Dals-Eds kommun där man tjänar bäst: 42 771 kronor. Det visar Tidningen Visions kartläggning där vi granskat medellöner för kommunanställda 2021.

"Det är katastrof"

Iréne Hederstedt, ordförande i Vision i Norrköpings kommun, är frustrerad över situationen.

– Det är katastrof. Vi har i flera år jobbat stenhårt för att påverka politikerna, men får inte gehör. Det är också svårt att påverka enhetscheferna eftersom de inte har tillräckligt med pengar att fördela, säger hon.

Svårt locka nya

Den dåliga lönen gör att man har svårt att rekrytera, säger Iréne Hederstedt.

– Arbetsgivaren hänvisar till att man har individuell lönesättning. Samtidigt har en del socialsekreterare lägre lön än sina assistenter som saknar utbildning.

Tidningen Vision har sökt Magnus Cato (S), ordförande i personalutskottet. Han väljer att svara skriftligt via mejl där han hänvisar till att socialsekreterarna inom barn- och ungdomsutredning har ett lönetillägg på 4 000 kronor vilket gör att deras löner är högre.

”För socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är lönenivåerna i Norrköpings kommun däremot låga”, skriver han. Men vad kommunen konkret ska göra framöver för att höja lönerna framgår inte av svaret.


Relaterade artiklar