• Martin Bergstrand Bolinder ­berättar att jobbet som äldre­kurator ofta innebär att ha samtal om existentiella frågor och att motivera äldre att ta sig ut i samhället.

Utveckling

Äldrekurator? Här är ditt nya nätverk

3 juni 2022

Det blir allt vanligare att kommuner anställer äldrekuratorer. Nu har ett nytt nätverk startat där man byter erfarenheter och stöttar varandra.

Äldrekurator, en kurator vars uppgift är att förbättra den psykiska hälsan i den äldre befolkningen, är en relativt ny yrkesgrupp.

Martin Bergstrand Bolinder är sedan tre år tillbaka äldrekurator i Sölvesborgs kommun. För en tid sedan, när han blev kontaktad av en kollega i en annan kommun, fick han idén att starta ett nätverk för yrkesgruppen.

– Än så länge finns det inte äldrekuratorer i alla kommuner och det finns sällan fler än en på varje arbetsplats. Därför finns ett behov av att utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Ses digitalt

Nätverket har hållit igång i omkring ett år och har i dagsläget fem, sex deltagare. Mötena sker digitalt eftersom deltagarna är utspridda över landet.

– Vi brukar prata om anonymiserade ärenden och om generella problem som vi stöter på. Vi tipsar varandra om hur man kan jobba på ett bättre sätt. Till exempel var det en kollega som berättade att hen hade startat en samtalsgrupp för äldre. Det fick jag en sådan energikick av att jag sedan också gjorde det.

En tjänst som behövs

Martin Bergstrand Bolinder hoppas att nätverket ska växa framöver.

– Förhoppningsvis kommer allt fler kommuner och andra verksamheter, som till exempel privata vårdbolag, inrätta sådana här tjänster. Det är så mycket vunnet med det. Många ­äldre mår väldigt dåligt och där har vi en viktig roll att fylla. Vi kan stötta och hänvisa till rätt hjälp.

Läs mer: Reportage - i skuggan av pandemin växer ensamheten


Relaterade artiklar