• Thea Schweizer är familjehemssekreterare i Åstorps kommun.

Utveckling

Många vill ta emot ukrainska barn

7 juni 2022

Intresset för att ta emot ukrainska flyktingbarn är stort i Åstorps kommun. Och tack vare en ny e-tjänst har administrationen runt det underlättats mycket, berättar Thea Schweizer, familjehemssekreterare i Åstorps kommun.

Är det många som vill ta emot ukrainska flyktingbarn?

– Ja, många vill hjälpa till, engagemanget är stort. Intresset har varit mycket större jämfört med hur det brukar vara när vi söker familjehem i vanliga fall. När vi la ut information på Facebook, och även länkade till vår nya e-tjänst var det runt 20 personer som snabbt hörde av sig.

Hur fungerar det att ha e-tjänsten?

– Den underlättar väldigt mycket för oss och är en tjänst som vi ganska nyligen utvecklat tillsammans med vår digitala strateg. Den som kommer till e-tjänsten får signera med bankID och sedan svara på en rad frågor om sig själv. I e-tjänsten ger man också samtycke för att vi ska kunna hämta in uppgifter från olika register. Det här sparar mycket tid åt oss, eftersom vi slipper skicka blanketter fram och tillbaka innan det är dags att träffa personen i fråga.

Varför tror du att intresset varit så stort för att ta emot just ukrainska flyktingbarn?

– Kanske för att frågan är både akut och aktuell och att det känns väldigt ”nära”. Men vi har också ställt frågan om de som anmält intresse för att vara familjehem för ukrainska barn även kan tänka sig att ta emot barn som inte är flyktingar. Och det var det en del som kunde, så på det sättet kan det ökade engagemanget komma fler till del.


Relaterade artiklar