• Avkragningen av biskopen på Gotland har väckt en diskussion om arbetsrätten.

Arbetsrätt

Otrohet en arbetsfråga?

8 april 2022

Kan man bli av med jobbet om man är otrogen? Frågan har aktualiserats efter avkragningen av en biskop och väckt diskussion kring värdedrivna organisationer och arbetsrätten.

Att Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar i februari beslutade att avkraga Gotlands biskop efter att han haft en utomäktenskaplig relation väckte stor uppmärksamhet.

Nämnden ansåg att biskopen hade brutit mot prästers vigningslöfte och kunde därmed inte längre tjänstgöra som biskop, präst eller diakon i Svenska kyrkan.

Kan inte överklagas

Det historiska beslutet, som inte kan överklagas, fick stor spridning i medier, bland annat för att frågan om otrohet fick en arbetsrättslig karaktär. Frågan är hur svensk lag ser på avkragningen.

– Nämndens beslut hade eventuellt inte hållit arbetsrättsligt. Det är därför Svenska kyrkan nu funderar över vad de ska göra med honom. Han är arbetsbefriad med lön, men kan inte bli av med sin tjänst utan saklig grund, säger Kjell Svahn, ombudsman i Vision.

"Arbetsgivaren har omplaceringsskyldighet"

Som alla ideella organisationer kan Svenska kyrkan ställa krav på sina anställa att dela dess värderingar. Ett brott mot dessa kan anses vara saklig grund för uppsägning enligt Arbetsdomstolen, men det är fortfarande så att Svenska kyrkans interna beslutsordning är underställd svensk lag.

– Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, men skulle han få en tjänst som är oskälig för hans kompetensnivå är det möjligt att driva ärendet i Arbetsdomstolen som får avgöra om tjänsten inte tar tillvara på hans kompetens, säger Kjell Svahn.

Får avgångsvederlag

Drygt två månader efter att ärendet med biskopen blev offentlig har arbetsgivare och fack kommit överens. Mannens anställning upphör i september och han kommer få ett  avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.  


Relaterade artiklar