• Att sålla fram en ärkebiskop är komplicerat och kräver noggrannhet berättar Mats Lagergren.

Karriär

Han roddar valet av ärkebiskopen

8 april 2022

För tredje gången bidrar han med sina insatser för att Sverige ska få en ny ärkebiskop. Mats Lagergren, kanslisekreterare på Uppsala stift, har örnkoll på hur valet går till.

– Kandidaterna är alltid spännande människor. Det är när det blir klart vilka de är som det roliga börjar för oss som jobbar med valet, eftersom vi då kan få ordentlig kontakt med dem. Den som blir ärkebiskop behöver ju inte vara biskop, utan vem som helst kan bli vald, som i valet 1931 då Erling Eidem som var professor i Lund utsågs till ärkebiskop.

Mats Lagergren

Titel: Kanslisekreterare på Uppsala stift.

Ålder: 66 år.

Fritid: Jag umgås med vänner, spelar lite gitarr och bas, läser gärna både klassiker och moderna böcker. 

På vilket sätt arbetar du med valet?

– Det här blir mitt tredje ärkebiskopsval. Jag ingår i en grupp av åtta personer, med bland annat pressekreterare och jurist, som ser till att valet genomförs korrekt. Det är många detaljer som vi inte får slarva bort. Vi arbetar med att den som röstar ska få en så heltäckande bild som möjligt, både av processen och av kandidaterna.

Processen är inte helt enkel att förstå. Hur går det till?

– Alla domkapitel och stiftsstyrelser i de 13 stiften samt kyrkostyrelsen får rösta. Totalt är de cirka 265 personer. Dessutom är 301 präster och diakoner i ­Uppsala stift och lika många elektorer valda av församlingar/pastorat i stiftet röstberättigade. De är totalt 602 personer. Skälet till att de får rösta är att ärkebiskopen också är biskop i Uppsala stift. Men för att inte Uppsala ensamma ska avgöra valet delas de rösterna med 10.

Ok, du tappade bort mig någonstans där. Vad är det svåraste i arbetet?

– Att vara noggrann, just för att det är komplicerat och måste bli rätt. Vi har inte haft några stora problem med tidigare val, och det är just för att vi har varit så noggranna. 

Det här är ditt sista ärkebiskopsval. Vad är du mest stolt över?

– Att vi har fått så bra ärkebiskopar. Det är inte min förtjänst, utan tack vare de som har röstat. Men vi kan alla vara stolta över att ärkebiskoparna har gjort ett så bra jobb.

Ärkebiskopsvalet

Val av ny ärkebiskop sker när ärkebiskopen går i pension eller vill lämna uppdraget.

I år sker nomineringsval den 30 mars och kandidater som får minst fem procent av rösterna går vidare för att behörighetsprövas och godkänns officiellt. Den 22 april utfrågas kandidaterna och den 18 maj sker valet.

Om ingen får över 50 procent i första valomgången blir det en andra omröstning där det bara återstår två kandidater.

Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ned staven och korset den 30 oktober under en gudstjänst och först därefter tar nästkommande ärkebiskop över.


Relaterade artiklar