• Det är vanligt att socialsekreterare med utländsk bakgrund utsätts för rasism, visar Lisa Risbergs och Selma Falks uppsats.

Arbetsmiljö

Hur vanligt är det med rasism i socialtjänsten?

4 februari 2022

Socialsekreterare som utsätts för fördomar och nedsättande ord kopplade till etnicitet tas inte på allvar. Det menar Selma Falk och Lisa Risberg som skrivit en uppsats om rasism i socialtjänsten.

Hur vanligt är det med rasism i socialtjänsten?

– I vår C-uppsats ”Fast det där är ju rasism” har vi intervjuat fem myndighetsutövande socialsekreterare med utländsk bakgrund. De har alla utsatts för rasism på jobbet, både självupplevd och bevittnad. Det kan exempelvis handla om att kolleger uttryckt sig fördomsfullt utifrån deras etnicitet eller att klienter sagt nedsättande ord, säger Lisa Risberg.

Hur hanterade socialsekreterarna rasismen?

– Deras personliga strategier var att inte agera. Att förbli tysta eller skämta bort händelsen. En del av intervjupersonerna sa att de blivit härdade och nästintill accepterat att rasism finns men att de känner sig frustrerade över att det inte görs mer åt problemet, säger Selma Falk.

Tas det här på allvar inom socialtjänsten i dag?

– Vår slutsats är att den inte tas på allvar. De intervjuade sa att antirasistiskt och antidiskriminerande arbete inte förekommer, och att rasistiska händelser inte följs upp av chefer, säger Lisa Risberg.

Vad hoppas ni att resultatet leder till?

– Att det skapas en dialog på arbetsplatserna kring rasism. Både arbetsgivare och skyddsombud bör jobba med frågorna strategiskt. Vi hoppas att det kommer mer forskning eftersom ämnet är relativt outforskat, säger Selma Falk. 

Ni fick nyligen Visions socionomstipendium på 20 000 ­kronor för er uppsats. Hur känns det?

– Det är väldigt roligt att ett stort fackförbund uppmärksammar vårt arbete och tycker att resultaten är viktiga, säger Lisa Risberg och Selma Falk.

Lisa Risberg & Selma Falk

Lisa Risberg
Ålder: 24 år.
Pluggar: Sista terminen på socionomprogrammet, Göteborgs universitet.
Fritid: Lyssnar på poddar (gärna om historia och politik), läser böcker och umgås med vänner.
Drömjobb: Hjälpa människor i missbruk och hemlöshet.

Selma Falk
Ålder: 23 år.
Pluggar: Sista terminen på socionomprogrammet, Göteborgs universitet.
Fritid: Skapar digital konst, läser böcker, brinner för samhällsfrågor.
Drömjobb: Jobba med mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Läs mer: Lever med rasismen i jobbvardagen


Relaterade artiklar