• Administratörer i privat sektor tjänar generellt mer än administratörer i kommunal sektor.

Lön och villkor

Lägst lön för administratörer i regionerna

4 februari 2022

Regionerna släpar efter lönemässigt i flera administrativa yrken jämfört med framför allt privata sektorn, men även jämfört med kommuner. Så här ligger snittlönen för receptionister, ekonomiassistenter, löneadministratörer och skolassistenter.

I privata sektorn ligger lönerna högst i alla de yrken som Tidningen Vision har jämfört, förutom kontorsreceptionister, där snittlönen är högst i kommunerna. Löneadministratörer är den yrkesgrupp där löneskillnaden mellan sektorerna är störst.

Statistiken gäller 2020 års genomsnittliga månadslöner och är hämtade från SCB.

Carl Eos, ombudsman och ansvarig för lönepolitiska frågor på VAlt-textCarl Eosision är inte förvånad över siffrorna.

– Tyvärr känner jag igen dem. De återspeglar det vi sett länge: Välfärdssektorn, särskilt regionerna, släpar efter.

Tröga organisationer en förklaring

Vad det beror på tror Carl Eos har att göra med traditioner och att regioner är stora och lite tröga organisationer.

Vad gör Vision för att välfärdssektorn ska komma ikapp?

– Vi opinionsbildar för högre löner i kvinno­dominerade yrken och ­avtalar om bättre löne­spridning och fler karriär­vägar, och det är något vi gör ofta. Det är samma frågor och fenomen som gäller för de administrativa yrkesgrupperna, och vi måste bli bättre på att se och uppmärksamma dem.

Så här ligger snittlönerna för receptionister, skolassistenter, ekonomiassistenter och löneadministratörer i olika sektorer:


Relaterade artiklar