• Stödassistenten Jonas Parsmo har själv blivit hotad på jobbet.

Arbetsmiljö

Undersökning: 40 procent har hotats på HVB/LSS

4 februari 2022

Mer än hälften har varit med om att en kollega hotats/utsatts för våld och 40 procent har själva drabbats. Det visar Tidningen Visions egen undersökning bland Visions medlemmar som jobbar inom HVB/LSS.

Hot och våld är vardag för många som arbetar inom HVB och LSS, visar en färsk undersökning som Tidningen Vision gjort. Enligt den har 64 procent varit med om att en kollega hotats eller utsatts för våld. Nästan 40 procent har själva drabbats.

Jonas Parsmo är fackligt förtroendevald för Vision och jobbar som stöd­assistent på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs stad. Han var med om en incident där en drogpåverkad person trängde sig in och hotade honom på jobbet.

Är van vid hot och våld

– Man blir uppskakad. Men jag är relativt van vid den typen av händelser och den här gången blev jag mer förbannad än rädd, säger han.

Jonas Parsmo anser att LSS-lagstiftningen skapar problem, eftersom den inte är anpassad till en verklighet där man behöver kunna hantera personer med psykisk nedsättning/variation som också är drogberoende.

– Den är i grunden en bra lag, men ibland gör den det svårjobbat för oss. Vi har till exempel ingen möjlighet att bestämma vilka som ska få komma in i en bostad där vi arbetar. Det betyder att påtända personer, som många gånger har med sig vapen, bjuds in i miljöer där vi jobbar.

Många nya ökar risken

Risken för hot och våld ökar när det uppstår rotation i personalgruppen eller då nya boenden startas, berättar han.

– Förändringar skapar oro hos brukarna och det kan vara små saker som får det att rinna över. Att undvika våld handlar därför om bemötande och goda rutiner.

*Undersökningen skickades ut till drygt 3 800 medlemmar i Vision inom HVB/LSS och besvarades av drygt 600.

Läs mer:

Var fjärde socialsekreterare vill ha skyddade personuppgifter

Ägare gräver guld i HVB- och LSS-branschen


Relaterade artiklar