• ”Vi har tidigare saknat en metod som riktar sig till våldsutövare”, säger Annika Risberg, projektledare för metoden Samtal om våld i Piteå kommun.

Utveckling

Ny metod i Piteå hjälper den som slår

24 september 2021

I Piteå kan nu vuxna som utövar våld i nära relationer få stöd från socialtjänsten för att sluta med sitt beteende. En ny metod har införts och projektledaren Annika Risberg hoppas att gensvaret blir stort.

Hur funkar metoden Samtal om våld?

– Det är en strukturerad metod där vi ger samtalsstöd till personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relation. Vi kombinerar olika terapiformer som kognitiv beteendeterapi och mindfulness.

– Varje behandling inleds med ett bedömningssamtal och sedan följer 15–20 sessioner där man pratar om vilka konsekvenser våldet har och ger verktyg för att stoppa det. Det här är en frivillig insats och vi för inga journaler. Det viktigaste är att personen är motiverad till förändring, säger Annika Risberg, projektledare för Samtal om våld och enhetschef vid socialtjänsten i Piteå kommun.

Hur kommer ni i kontakt med vålds­utövarna?

– De mejlar via en särskild mejladress där de lämnar namn och telefonnummer. Jag kollar inkorgen varje dag och skickar vidare alla ärenden till våra fem specialutbildade behandlare som kontaktar klienten.

Hur har intresset varit?

– Några har hört av sig, så det finns ett intresse men jag tror det tar tid att nå ut. Jag har varit i kontakt med kuratorer på hälsocentralerna för att de ska flagga för metoden till de personer de möter, så jag hoppas att fler hör av sig så småningom.

– Däremot har andra kommuner frågat om de kan köpa in tjänsten av oss, och det kan de om vi har tid och möjlighet. Samtal om våld är en metod som finns i flera kommuner men i Norrbotten är vi bara tre som erbjuder den.

I somras ändrades socialtjänstlagen. Kommunerna ska nu verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld ändrar sitt beteende. Ingår er satsning i detta?

– Inte direkt, vi har velat satsa på det här länge men det har tagit tid att få finansiering. Det känns skönt att vi nu är igång med en bra metod så att vi kan följa lagen.

Läs mer: Trollhättan jobbar framgångsrikt för att få slut på våld i hemmen


Relaterade artiklar