• Bestäm dig på morgonen för hur ska må och sprid det tillståndet till andra. Det är ett tips som Susanne Pettersson gett till skoladministratörerna som deltog på hennes föreläsning.

Arbetsmiljö

Det har skolans administratörer gemensamt med elitidrottare

31 maj 2021

Skoladministratörer har saker gemensamt med elitidrottare. Det menar Susanne Pettersson, mental rådgivare inom elitidrott som föreläst för skoladministratörer inom Vision.

Vad förenar elitidrottare och skoladministratörer? 

– Press. Skoladministratörers arbete är enormt hårt med tanke på att det är de som får ihop skolsystemet i pandemin,

Du föreläste om positiv energi. Hur får man det?

– Det handlar om att ha balans mellan intentioner och beteenden. Vad vill jag uppnå och hur gör jag det? I grupp handlar det om att lita på sin förmåga, ha rätt inställning och gemensam riktning.

Hur menar du?

– Att vara pessimist i ett team är som att låta en rutten frukt ligga kvar i skålen. Har man samklang tar man ansvar för den energi man sprider.

Vilka är dina tips?

– Sätt upp mål och ha rutiner för vilket tillstånd du vill ha. Bestäm på morgonen att i dag vill du må bra och du vill sprida det tillståndet till andra. En idrottare kan inte säga att ”jag vaknade upp på dåligt humör”. Hjärnan behöver ha tydliga ramar för roller, ansvar och befogenheter, men för skoladministratörer ändras ramarna hela tiden. Det handlar om att kunna hantera det utan att få flippen.

Vilka slutord gav du till de 180 personer som deltog?

– Gör varandra bra och var i nuet. Många har obalans i dag och fokuserar antingen på hur det var innan pandemin eller hur det ska bli efter. Men hjärnan behöver träna på här och nu:et. Ett konkret tips är att försöka vara på ett möte mentalt, inte bara fysiskt.


Relaterade artiklar