• Malin Johansson har lärt sig mycket om palliativ vårdfilosofi under utbildningen.

Utbildning

Hon har vässats i demens

31 maj 2021

Varje år insjuknar runt 20 000 personer i en demenssjukdom. Nu satsar Malmö stad på att utbilda biståndshandläggare i hur de bäst kan stötta. Malin Johansson är en av dem som fått chansen att förkovra sig.

Varför gick du utbildningen?

– För att jag brunnit för frågan under lång tid och jobbat med dementa i snart sju år.

Hur mycket pluggade du?

– Vi avsatte tio timmar per vecka för att läsa och delta i undervisning. Jag la nog fler timmar på det. Men det var mödan värt.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Att få förståelse för hur man kan ge demenssjuka och deras anhöriga största möjliga livskvalitet genom att fokusera på den palliativa vårdfilosofi som Silviahemmet* använder sig av och som består av fyra hörnstenar: symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete, kommunikation och relationer.

Hur fungerar den?

– En del handlar om symtomkontroll, till exempel genom läkemedel eller taktil beröring. En annan om att sjukvårdens olika funktioner ska samarbeta på ett bra sätt. Ytterligare en om att skapa goda relationer till de anhöriga och att kunna hålla i svåra samtal med dem. Det är vanligt att exemelvis som anhörig gå in i förnekelse runt sjukdomen. Men det handlar också om att bli bättre på bemötande i förhållande till alla inblandade. Det är viktigt att låta alla komma till tals. Det är många som behöver vara delaktiga för att man ska lyckas skapa en vardag som fungerar. Det är ett komplext arbete som tar lång tid.

Vad hoppas du kunna bidra med i ditt arbete?

– Att lindra symtomen sjukdomen ger så att vardagen blir hållbar en tid. Jag blir också rörd och nöjd när jag märker att jag lyckats se den enskilda så att hen känner sig bekräftad som person och inte som bara sjuk.

Hur ska du hålla kunskaperna vid liv?

– Genom att föreläsa för nyanställda och vikarier och bygga ett nätverk där vi biståndsbedömare kan stötta varandra. Tanken är att kunskaperna ska bli en del av vårt arbetssätt framöver.

*Silivahemmet är en stiftelse som verkar för att sprida kunskap om demenssjukdom.


Relaterade artiklar