• Mellan 1 800 och 2 700 kronor mer i månaden. Gunvi Dahlström, Visions ordförande i Region Jämtland Härjedalen, är nöjd med lönekonsulternas löneökningar.

Lön och villkor

Extra satsning på receptionister och lönekonsulter

31 maj 2021

Receptionister och lönekonsulter. Det är två yrkesgrupper som det satsas extra på i några av regionerna under 2021.

När regionerna prioriterar olika yrkesgrupper brukar det vara sjuksköterskor och andra vårdnära yrkesgrupper som lyfts fram. Nu har Tidningen Vision frågat förhandlingscheferna vilka av Visions grupper som får del av riktade satsningar i årets löneöversyn.

I ungefär hälften av regionerna görs satsningar på medicinska sekreterare, lika många uppger att tandsköterskorna kommer få en extra slant i år. Men också andra yrkesgrupper prioriteras. Region Dalarna lyfter fram dem som arbetar i receptioner och kundtjänst. Detsamma gäller i Region Västerbotten.

Extrasatsning på lönekonsulter

– Förutom medicinska sekreterare och tandsköterskor får receptionisterna lite extra i år. Det är naturligtvis glädjande, men vi har flera andra yrken inom administratörsgruppen som inte får någon särskild satsning, konstaterar Lars Bjurström, Visionsordförande i Västerbotten.

I Region Jämtland Härjedalen, där årets löneökning kom redan i april, satsades det extra på bland annat lönekonsulter.

"Rejält lönepåslag"

– Det blev ett rejält lönepåslag för de cirka tio lönekonsulterna i år, de fick mellan 1 800 och 2 700 kronor. Men man ska komma ihåg att de låg riktigt lågt tidigare, säger Gunvi Dahlström, Visionsordförande i regionen.


Relaterade artiklar