• Jennie Andersson (mitten), biståndshandläggare i Töreboda Kommun. Här med kollegerna Nadja Schöne och Katja Svensson.

Utveckling

Hjälper äldre i tidigt skede

25 januari 2021

I Töreboda finns ett tvärfackligt team som gör hembesök hos äldre. Nu vinner de pris för sitt arbete. Biståndshandläggaren Jennie Andersson berättar om framgångskonceptet.

Vad gör ni?

– I teamet ingår från kommunen en biståndshandläggare och från regionen en sjuksköterska och en arbetsterapeut som gör hembesök hos äldre. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över behoven av sociala, medicinska och rehabiliterande insatser. Vi jobbar med en person i 4–6 veckor och gör därefter uppföljningsbesök hos dem som behövt mer stöd än bara råd och vägledning.

– Under corona ser vi till att anpassa oss, ha skyddsutrustning, och att en av oss är med per telefon i stället för i hemmet beroende på hur avstånd kan hållas i bostaden. Ibland görs uppföljningar över telefonen.

Varför behövs ni?

– Vi vill hjälpa äldre i ett tidigt skede att få en sammanhållen vård och omsorg. Eftersom vi får allt fler äldre i befolkningen framöver, så måste nya arbetssätt vara på plats föra att möta allas behov. 

Vad ser ni för resultat?

– Vi startade som ett pilotprojekt 2018 och insatsen blev permanent året därpå. Resultatet visar hittills att drygt hälften av de äldre blir mer eller helt självständiga igen eller kvarstår på samma aktivitetsnivå, så vi hjälper många att fortsätta ha ett självständigt liv. Det är jättebra.

Hur har ditt arbete förändrats? 

– Jobbet känns mer meningsfullt och roligt! Förut fick jag jaga efter kolleger inom vården, men nu har jobbet blivit följsamt och går fortare. Vi har fått bort stuprör och därmed fått större förståelse för varandra.

– I december var vi med på en nationell digital konferens där vi berättade om arbetssättet och några månader tidigare fick vi Närhälsans Guldstetoskop-pris i Västra Götalandsregionen för ett bra utarbetat arbetssätt över våra gränser mellan kommunen och regionen. Vi hoppas fler tar efter och ser fördelarna med arbetssättet, hjulet behöver inte uppfinnas på nytt.


Relaterade artiklar