• Mikael Lindholm (längst fram) på friskvårdspromenad med kollegerna Brigithe Törneke (till vänster), David Nobelius, Joacim Anesund och Ulrika Morazán.

Arbetsmiljö

Får en halvtimme friskvård varje dag

6 april 2021

En halvtimme av arbetsdagen för att röra på sig. Det är vad anställda på Equmeniakyrkans nationella kansli får för att motverka de negativa effekterna av stillasittandet i distansarbetstider.

Arbetsvardagen för anställda på Equmeniakyrkans nationella kansli har liksom som för många andra det senaste året inneburit mer stillasittande och mindre vardagsmotion på grund av distansarbete. Oron för smittspridning gjorde det dessutom extra svårt för medarbetarna att utnyttja sitt friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år. När arbetsgivaren insåg vad som höll på att hända beslutades att införa friskvårdstid.

– Det var vår ungdomsorganisation som i början av pandemin föreslog att våra anställda på nationell nivå förutom friskvårdsbidraget också skulle få använda en halvtimme av sin arbetsdag för friskvård. Det har fortsatt att gälla sedan dess, säger Margareta Smedberg Andersson, tillförordnad personalchef på Equmeniakyrkan.

Läs mer: Så många arbetsgivare ger både tid och bidrag

Har resulterat i goda vanor

Medarbetarna får inte spara och klumpa ihop tiden. Missar man sin halvtimme en dag så anses den vara förbrukad. Syftet är att få anställda att röra på sig regelbundet varje dag, och även om alla själva får välja vilken typ av motion de vill ägna sig åt, är dagliga promenader mest populära. Satsningen har för flera medarbetare resulterat i en god vana.

– En av personerna jag promenerade med i dag sa att friskvårdssatsningen har fått henne att promenera varje dag, säger Mikael Lindholm, ordförande för Vision Ekumeniska, som själv brukar gå ut och gå regelbundet.

Medarbetarna har fått mersmak

Något slutdatum för satsningen är inte satt, men det står redan nu klart att Visionsmedlemmarna vill fortsätta med friskvårds­tiden även när pandemin har lagt sig.

– Vi kommer ta tag i det och föra en dialog med arbetsgivaren. Vi tror inte att vi kommer sluta med hemarbete helt i framtiden och vi vet att friskvård höjer prestationsförmågan. Men det kanske inte blir så att vi får 2,5 timme i veckan, som vi har nu, säger Mikael Lindholm.


Relaterade artiklar