• Administratörer får nu hjälp med vissa arbetsuppgifter av roboten Ragnar.

Arbetsmarknad

Assistenter ska sköta Ragnar

7 december 2020

Kan enkla och monotona administrativa arbetsmoment automatiseras? Ja, lyder svaret i Region Västmanland som låter roboten Ragnar göra jobbet.

Under 2019 startade ett digitaliseringsarbete i Region Västmanland då man började fasa in en automatiserad kollega. Roboten Ragnar, jo han kallas så, ska utföra enklare arbetsuppgifter på ekonomiservice.

– Det handlar om att vi ska arbeta med rätt saker som kundservice och verksamhetsutveckling och få bort de monotona moment som man inte behöver hjärnan till, säger Lisa Häljebo enhetschef på ekonomiservice på Region Västmanland.

På ekonomiservice har man tagit fram ett antal processer som Ragnar kan sätta tänderna i. Till exempel kan han kontrollera om ett visst ärende handlar om en person som bor i länet eller inte. Eller skicka ut en stor mängd fakturor med hjälp av en enda manuell knapptryckning.

I och med robotiseringen kommer vissa arbetsmoment att försvinna, och vissa förändras. För att lyckas med digitaliseringsarbetet är det nödvändigt att medarbetarna är delaktiga, konstaterar Lisa Häljebo.

– Nyckeln är nog att välja ut rätt medarbetare från början som kan leda förändringen, för de största utmaningarna är att få med medarbetare på tåget och få dem att förstå att digitalisering är framtiden.


Relaterade artiklar