• Camilla Hofström, enhetschef vid individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun.

Coronaviruset

Kraftig ökning av orosanmälningar

2 november 2020

I Ljusnarsbergs kommun har antalet orosanmälningar ökat kraftigt under augusti och september, något som P4 Örebro var först att rapportera om.

Det har kommit in drygt 70 anmälningar under respektive månad, förra året låg antalet på drygt 20 anmälningar per månad.

– Orsaken till fler anmälningar tror vi beror på att en del barn har hållits hemma under pandemin och då har inte skolan haft samma möjlighet att höra hur de har det. Nu när hösten kommit är de tillbaka i skolan och berättar om sin situation, och då anmäler skolorna oftare, säger Camilla Hofström, enhetschef vid individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun där det bor drygt 4 700 invånare.

Fler utredningar dras igång

Det görs också fler utredningar. Vanligtvis gör man 5–7 utredningar i månaden, men i augusti låg antalet på 28 stycken. Orsaken är att flera familjer har sagt att de är sjuka, och då har inte socialsekreterarna hunnit göra en förhandsbedömning inom 14 dagar.

– För att försäkra oss om hur barnen har det så har vi valt att inleda en utredning, säger Camilla Hofström.

Socialstyrelsen granskar antal

Socialstyrelsen undersöker just nu om antalet orosanmälningar ökat under coronapandemin jämfört med innan. 60 kommuner deltar och rapporterar in sina siffror för maj och september. De får även beskriva hur orosanmälningarna bedömts och om man ändrat något i sitt arbetssätt. Socialstyrelsens studie presenteras vid årsskiftet.


Relaterade artiklar