• Det är fantastiskt att se personer som utsatts för hedersförtryck till slut ta makten över sina liv, tycker Ajmane Peci Lahi.

Utveckling

Hon står upp mot hedersvåld

13 november 2020

Lunds kommun har kartlagt hur arbetet mot hederproblematik fungerar. Ajmane Peci Lahi arbetar som hedersamordnare/socialrådgivare. Hon kämpar för frågan och träffar unga som utsätts för förtryck och våld.

Vad är det kommunen låtit undersöka?
– Nästan 300 personer som arbetar på olika ställen i Lund (förskole- och skolpersonal, polis, kvinnojourer, barnahus, socialtjänst, familjerätten och BUP bland andra reds anm) samt nio personer som har egna erfarenheter av att vara utsatta har intervjuats om hur arbetet mot hedersförtryck fungerar. Rapporten har gjorts av organisationen FreeZone och forskaren Hanna Cinthio på uppdrag av Lunds kommun. Tanken med att låta göra den är att öka kunskapen, stärka kommunens arbete i frågan och ge förslag till vad som kan bli bättre.

Vad har man kommit fram till?
– Bland annat att vi behöver fortsätta utveckla och implementera våra nya handläggningsrutiner inom socialtjänsten, samarbeta mer mellan olika samhällsfunktioner och jobba mer förebyggande.

Vad gör du i ditt jobb som heders­samordnare/socialrådgivare?
– Jag jobbar 80 procent som socialrådgivare på kriscentrum och 20 procent som hederssamordnare. I den senare rollen jobbar jag med kommunövergripande konsultation, riskbedömningar och med att implementera de nya rutinerna inom socialtjänsten.

Hur yttrar sig hedersförtryck?
– Det kan handla just om att man känner en oro för att tvingas gifta sig med en person man inte valt själv. Om att man inte får bestämma vilka vänner man ska ha, att man inte får ha en pojk/flickvän, att man inte får ha de kläder eller utöva de fritidsintressen man önskar eller att man inte får gå ut på kvällen.

Vilken är din drivkraft?
– Jag får träffa modiga personer som vågar be om hjälp och senare tar makten över sina liv. Det är väldigt givande att få stötta dem. Att vara med och se hur de lyckas gå vidare –trots att det ofta är väldigt ensamt svårt och att bryta upp – är fantastiskt!


Relaterade artiklar