• Var ­lönecentret ska ligga är en känslig fråga. Carl Eos, ombudsman på Vision, menar att somliga känner att beslutet fattats över deras huvuden.

Arbetsmarknad

Oro över gemensamt lönecenter

28 september 2020

Efter många diskussioner står det nu klart: Svenska kyrkans nya nationella lönecenter hamnar i Uddevalla. Medan somliga pustar ut oroar sig andra för om deras jobb kommer att finnas kvar.

– Beslutet väcker känslor bland medlemmar. Det är inte alla som är negativa, men även om inget formellt fel har begåtts så upplever vissa att beslutet har fattats ovanför deras huvuden, säger Carl Eos, ombudsman på Vision.

I dag är löneadministratörer inom Svenska kyrkan anställda av respektive församling eller av de 12 servicebyråer som finns i landet.

Med färre medlemmar och lägre intäkter behöver Svenska kyrkan effektivisera löne- och arvodeshanteringen och därför fattades 2019 ett beslut av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att skapa ett gemensamt lönecenter som organisatoriskt ska ligga under Kyrkokansliet i Uppsala.

Etableras januari 2022

Två alternativ sållades fram: Umeå och Uddevalla. I början av sommaren stod det klart att centret hamnar i Uddevalla och ska etableras senast den 1 januari 2022.

Trots att det än så länge är frivilligt att ansluta sig till lönecentret är frågan fortfarande känslig. Anställda i Västsverige som Tidningen Vision har varit i kontakt med vill inte kommentera beslutet offentligt och enskilt, utan skriver gemensamt:

”Det har varit en lång väntan på besked och funnits viss oro innan beslutet gällande Lönecenter kom. Vi förväntar oss att ha en närvarande chef även om vår arbetsgivare befinner sig i Uppsala.” 


Relaterade artiklar