• De gröna innergårdarna har gjort stor skillnad.

Arbetsmiljö

Inflytande gav guldkant

28 september 2020

En grön innergård med fontän. Ett spa med gym och solrum. Ljuddämpade golv och ergonomiska takliftar. Det blev verklighet på fem äldreboenden i Vänersborg när de anställda fick vara med och bestämma. Och sedan rekorddök sjukfrånvaron.

Allt började med att de fem äldreboendena i Niklasbergsområdet i Vänersborg fick svidande kritik av länsstyrelsen: Lägenheterna var små och slitna och saknade tillgång till egen toalett och dusch, belysningen var dålig, ventilationen usel. På sommaren var det hett och på vintern iskallt. Att bygga om var ett måste.

Kommunen beslutade att använda sig av en ny metod inför bygget: så kallad partnering. Den går i korthet ut på att man inför bygget samlar in synpunkter på hur de nya lokalerna bör utformas från flera berörda. I det här fallet från personalen och patient- och pensionärsföreningar.

Under byggets gång stämde beställaren, fastighetsägaren och byggherren hela tiden av att alla detaljer (exempelvis placering av handfat och blandare i badrummen och färg på väggar och dörrar) blev som man ville ha det. Resultatet av arbetssättet är bland annat de slutna innergårdarna med vattenspel, som gör det möjligt för de boende att på egen hand röra sig fritt utomhus.

– Att ha möjlighet att kunna gå ut och vara i friska luften när man själv vill är viktigt för alla. Även för den som är äldre och dement. Att också kunna sitta ute och äta gör det lättare att hålla avstånd vilket är extra bra i dessa dagar, säger Jarmo Lahtinen, utvecklingsledare på Vänersborgs kommun, som varit med under hela bygget.

Ytterligare något som haft stor betydelse är att så kallade "mjuka golv", det vill säga golv som är både ljuddämpande och sviktar lite, satts in. Dessutom installerades takliftar i varje rum. De gör att de anställda numera slipper lyfta i vridläge. Som en följd av det skonades många ryggar och på ett av boendena sjönk sjukfrånvaron med mer än hälften, berättar Pernilla Leckström, enhetschef.

– Tidigare hade många, även yngre som jobbat kort tid, ofta värk i ryggen och axlarna. Men tack vare bättre ergonomi vid lyft och mjuka golv har mycket av ryggproblemen försvunnit, säger hon.

En annan förändring som haft stor betydelse är att bergvärme, som gör det möjligt att hålla lokalerna svala på sommaren och lagom varma på vintern, installerats. Alla lägenheter har också ett så kallat hotell-lås, en "tag" som de kan "blippa" sig in med i det egna rummet. På så vis slipper de boende gå in i fel rum och störa varandra.

Som grädde på moset finns också ett spa med ett specialbyggt badkar, ett solrum (värmen från de konstgjorda solstrålarna gör en del dementa lugna) och ett gym, som mest används av personalen. Trots guldkanten har man lyckats hålla sig inom budget, säger Pernilla Leckström.

– Kanske beror det på att vi haft samma byggherre för alla boendena och att vi har kunnat lära oss av våra erfarenheter och hitta billigare och smartare lösningar hela tiden.


Relaterade artiklar