Forskning

Unik enhet för personer som skadar sig själva

24 augusti 2020

Kuratorn Sophia Laveborn arbetar på landets första behandlingsenhet för självskadebeteende som drivs av Västra Götalandsregionen. Behandlingen riktar sig till personer med livshotande självskadebeteende.

Varför behövs en behandlingsenhet för självskadebeteende?

– Tidigare har vården inte riktigt vetat hur den här målgruppen ska tas om hand och har ofta förvärrat problemen. Personer med självskadebeteende har placerats på rättsspykistriska avdelningar tillsammans med morddömda, exempelvis. Men Socialdepartement har beslutat att göra en nationell satsning för att behandla självskadebeteende. Än så länge är det dock bara Västra Götalandsregionen som har kommit igång. Eftersom det är ny verksamhet följer en forskare också hur väl behandlingen fungerar.

Vilka är det som får komma till er?

– Kriterierna är hårda. Det krävs att det finns en öppenvård och sociala insatser som tar vid efter utskrivning, självskadebeteendet ska ha varit långvarigt och livshotande och man ska ha provat annan behandling utan tillräckliga resultat. Många säger att det här är sista chansen.

Hur ser behandlingen ut?

– Det är ett tolvveckorsprogram och vi har tio platser. Patienterna bor här under tiden behandlingen pågår. Det är intensiva dagar med behandling i grupp och enskilda samtal. Det blandas upp med promenader, gemensamma måltider och olika slags kreativa aktiviteter som att måla och spela musik. Tanken är att inspirera till ett liv som känns värt att leva.

Vad är det som gör att du vill jobba här?

– Jag hade själv psykiatrisk problematik och självskadebeteende när jag var yngre. Jag har också ärr på armarna. För mig är det en förmån att få möjlighet att hjälpa människor som mår så fruktansvärt dåligt. Att få vara deras hejaklack och på ett medmänskligt sätt pusha dem framåt känns fint. Samtidigt som det är jättetungt och svårt är det också ett väldigt roligt jobb. Och det känns verkligen bra att vara den som står i första ledet när det nu är beslutat att satsa på den här tidigare så förbisedda gruppen.


Relaterade artiklar