• Ralf Bäckström, socialsekreterare i Kalix kommun, ser sig om efter nytt jobb för att inte halka efter för mycket i sin löneutveckling. ”Vi har i flera år tryckt på politikerna för att de ska satsa på oss, men de har inte lyssnat”, säger han.

Lön och villkor

De är i botten på lönelistan

24 augusti 2020

Vår lönekartläggning visar att socialsekreterarna i Kalix tillhör de med sämst lön. Här får man 8 000 kronor mindre i plånboken jämfört med dem som toppar löneligan.

Jobbar du som socialsekreterare, familjebehandlare, familjerättssekreterare eller socialinspektör i Kalix kommun tjänar du i snitt 31 421 kronor.

Det är 3 300 kronor under rikssnittet och hela 8 200 kronor sämre än de kommuner som betalar bäst, visar ­Tidningen Visions årliga kartläggning av löner i Sveriges kommuner.

– Den dåliga lönen har varit en stor diskussionsfråga på arbetsplatsen under de senaste åren. Vi har en god arbetsmiljö i övrigt och jag trivs jättebra, men just nu ser jag mig om efter andra jobb för att inte halka efter för mycket i min lönekarriär, säger Ralf Bäckström som är socialsekreterare inom familjerätten i Kalix och aktiv i den lokala Visionsavdelningen.

"Politikerna har inte lyssnat"

Ralf Bäckström har jobbat i Kalix i fem år och har en lön på 29 400 kronor.

Han berättar om hög personalomsättning, om dyra konsulter och om höga ingångslöner för nyanställda med färsk socionomexamen.

– Det är i grunden positivt att nyexade får hög ingångslön, men de som jobbat länge ska inte halka efter. Vi i Vision och chefer inom socialtjänsten har i flera år tryckt på politikerna för att de ska satsa på oss, men de har inte lyssnat. Politikerna måste förstå vikten av att vi har rätt kompetens på arbetsplatsen annars kommer personalflykten att fortsätta.

Chefen vill se satsning

Hanna Henriksson, områdeschef på individ- och familjeomsorgen, säger att socialtjänsten gjort vad den kunnat genom att yrka på att socialsekreterarna ska vara en prioriterad grupp.

– Vi vill att politikerna ska satsa på socialsekreterarna dels eftersom vi haft en sådan hög personalomsättning och dels för att lönerna behöver höjas. Det vi har kunnat göra på egen hand är att höja ingångslönerna, säger hon.

Det är främst inom enheten för barn och unga som det varit tufft att rekrytera personal.

– Det är svårt att veta vad som är orsaken, men vi kan se att vi haft samma problem som resten av landet.

Socialsekreteraren: Lönetillägg räcker inte

Under flera års tid har man inte lyckats tillsätta alla tjänster och har därför tagit in konsulter. Det har också varit svårt att behålla ordinarie personal som i stället sökt sig vidare till andra enheter eller bytt arbetsgivare.

Orsakerna har varit flera, bland annat har många tyckt att arbetspendlingen varit för tuff, berättar Hanna Henriksson.

För att vända trenden har man lockat med ett lönetillägg. Jobbar du minst ett år inom barn och unga får du ett lönepåslag på 1 500 kronor i månaden. Man har även erbjudit flexarbetstid, möjlighet att jobba på distans och att semesterväxla, där du byter bort semestertillägget mot fler lediga dagar. Men det räcker inte, menar socialsekreteraren Ralf Bäckström som vill att man göra något åt grundproblemet: lönen.

Ordföranden vill prioritera framöver

Katarina Burman (V), ordförande för socialnämnden, tycker inte det är bra att socialsekreterarna ligger så pass långt ner i lönestatistiken.

– Det är ett otroligt viktigt, svårt och ansvarsfullt jobb som de gör. Jag kan tänka mig att vi framöver kommer att prioritera gruppen tydligare i löneöversynen, säger hon.

Varför har de inte lyfts tidigare?

– Man har tidigare under åren prioriterat socialsekreterare, men det räcker inte långt för det är ganska små summor som vi kan få upp lönen med, säger Katarina Burman som efterlyser en statlig nationell satsning på yrkesgruppen eftersom ekonomin i små kommuner är pressad.

Bäst och sämst

Kommunerna som betalar sämst:

Säffle: 29 147 kr

Norberg: 31 088 kr

Kalix: 31 421 kr

Kommunerna som betalar bäst:

Österåker: 39 651 kr

Härjedalen: 38 951 kr

Dals-Ed: 38 825 kr

Rikssnitt 34 751 kr

Fotnot: Medellön 2019 (kr/mån). Endast kommuner med fler än tre anställda i yrket är med i kartläggningen.


Relaterade artiklar