• Tommy Persson berättar att boken är tänkt att inge barnen hopp och att få dem att känna att de inte är ensamma om att ha föräldrar som har svårt att hålla sams.

Utveckling

Stöttar barn i vårdnadstvister

2 mars 2020

Familjerätten i Lund har tagit fram en bok till barn med skilda föräldrar som bråkar om vårdnaden. Den ska reda ut vad socialtjänsten kan göra och inge hopp, berättar Tommy Persson, enhetschef och samtalsledare.

Varför har ni gjort en bok om det här?

– Ofta är det lätt att fasta i de vuxnas konflikt i de samarbetssamtal som vi erbjuder de par som inte kan komma överens om vårdnaden och riskerar att hamna i en utdragen rättsprocess. En sådan process tar inte sällan omkring ett år och det kännas ofta som en mycket lång tid i en skilsmässosituation, inte minst för ett barn.

Vad handlar boken om?

– Det är faktiskt både en liten bok i pixi-format och en film, som utifrån barnets perspektiv berättar att socialtjänsten genom samtal kan hjälpa föräldrarna att komma fram till en överenskommelse om vårdnaden. Barnet får också veta att det kan komma till oss och själv få prata med en samtalsledare om hur det upplever sin tillvaro. Det finns också möjlighet att senare via oss komma till Gungbrädan, en verksamhet där barnen får möjlighet att träffa andra barn i samma situation, ha roligt och att bearbeta sina känslor kring föräldrarnas separation.

– En annan viktig sak som vi vill förmedla med boken är att det finns hopp och att barnet inte är ensam om att ha föräldrar som är osams.

Varför är det viktigt att föräldrarna blir överens?

– Om föräldrarna har en utdragen konflikt som pågår under flera år kan det leda till psykisk ohälsa hos barnet och även i vissa fall fysisk ohälsa. Jag tror att den kraftiga ökning av antalet par som tvistar om vårdnaden i domstol som skett under den senaste tio åren är en av förklaringarna till den ökande psykiska ohälsan bland unga i dag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är ett spännande fält att jobba inom och en viktig uppgift att hitta lösningar som blir bra för barnet. Det är också intressant att träffa människor från alla samhällsskikt – skilsmässa är något som är svårt för de flesta oavsett bakgrund.


Relaterade artiklar