• Camilla Johansson är ofta ett bollplank för handläggare och chefer i svåra socialtjänst­ärenden.

Utveckling

Vill ha en SAS i varje kommun

27 januari 2020

Det borde vara lag på att alla kommuner ska ha en SAS, en socialt ansvarig samordnare, med uppdrag att kvalitetsgranska och utveckla socialtjänsten. Det tycker Camilla Johansson, SAS i Lidköping.

Vad gör en SAS?

– En SAS jobbar med kvalitetsutveckling i socialtjänsten. Till exempel genom att se till att det finns tydliga rutiner för hur socialtjänsten ska agera i olika situationer. Vi har en skyldighet att ha ordning och reda och dokumentera alla insatser på att bra sätt. En viktig del av vårt arbete är också att hantera klagomål och att göra utredningar med anledning av Lex Sarah-rapporter, det vill säga rapporter där anställda själva uppmärksammat missförhållanden i verksamheten. En annan del av vårt jobb handlar om att uppmärksamma behovet av kompetensutvecklingsinsatser.

Hur många SAS:ar finns det?

– Vi är omkring 55 medlemmar i vår riksförening. Alvesta kommun var först med en SAS 2006. Socialstyrelsen definierade uppdraget 2011. Det är en ganska ny roll och jag tror att det vore bra om vi blev fler. Jag tycker att det borde vara lag på att det ska finnas en SAS i varje kommun, precis som det är lag på att det ska finnas en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Varför?

– Det skulle göra uppdraget att arbeta med kvalitetsfrågor inom socialtjänsten mycket tydligare. Vår roll skulle stärkas.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Det är när jag känner att jag är till hjälp för verksamheten, både för handläggare och chefer. Jag är ofta ett bollplank i svåra ärenden och då är det bra att också kunna ta stöd av mitt nätverk av SAS:ar i andra kommuner.

Hur ser du på framtiden?

– Vi står inför tuffare tider i många kommuner, på grund av större befolkning och färre i arbetsför ålder. Då blir det viktigare att hjälpas åt. För vår del kan det till exempel handla om att samordna kompetensutvecklingsinsatser och utbyta erfarenheter kring rutiner och verksamhetssystem.


Relaterade artiklar