• Ulrika Fritz, personligt ombud Östra Södertörn, gläds åt extrapengarna.

Utveckling

Miljonregn ska kapa kö

27 januari 2020

Många med psykisk funktionsnedsättning väntar på att få ett personligt ombud. Nu satsar regeringen 90 miljoner på tre år.

Verksamheten med personligt ombud är till viss del statsfinansierad men bidraget har legat på samma nivå i tjugo år. Nu tillförs mer pengar.

– Det är jättebra. Samtidigt är jag oroad över utvecklingen eftersom fler kommuner väljer att ta bort de personliga ombuden, säger Ulrika Fritz, ordförande för YPOS, Yrkesföreningen för Personligt ombud i Sverige.

Den extra satsningen på personligt ombud som nu utlovas kan vara resultat av ett flitigt lobbyarbete från yrkesföreningen.

Personliga ombud

  • Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.
  • De som kan få stöd av personligt ombud ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning.

– Förra våren uppvaktade vi, tillsammans med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Schizofreniförbundet och Riksförbundet Attention Socialdepartementet med en skrivelse där vi tryckte på behovet av ökat statligt stöd till personligt ombud, berättar Ulrika Fritz.

Verksamheten med personligt ombud till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning startade 1995 som en försöksverksamhet i samband med den så kallade psykiatrireformen.

Syftet var att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning genom ökad delaktighet, bättre vård och socialt stöd.

– Framför allt var man orolig för att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle hamna mellan stolarna, då ansvaret för gruppen delades mellan landsting och kommun.

För att få stöd av ett personligt ombud ska du ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

– I dag ser vi hur efterfrågan ökar. Människor står i kö för att få ett personligt ombud. Personer som mår dåligt har svårt att få hjälp från välfärdssamhället, säger Ulrika Fritz.

Välfärdssystemen har förändrats fort. Försäkringskassan har fått nya riktlinjer, Arbetsförmedlingen har omorganiserats och kontor har lagts ned, vilket har resulterat i enorma väntetider.

– Det märks fort bland våra grupper som har svårt att hantera de förändringar som skett. Att få sjukpenning ­eller att ansöka om exempelvis försörjningsstöd är ännu svårare om du lider av psykisk ohälsa.

– I digitaliseringens spår hamnar vissa grupper utanför. Du kanske inte klarar att skriva in dig på Arbetsförmedlingen digitalt utan måste sitta och åka till närmaste kontor, som numera kan vara ganska långt borta. Har du då försörjningsstöd kan du inte få busskort förrän du är inskriven på Arbetsförmedlingen och så vidare.

– Det blir en ond cirkel och många hamnar i väldigt svåra situationer.

Eftersom personligt ombud inte är en lagstadgad verksamhet väljer en del kommuner att dra ner på just den verksamheten när ekonomin tryter. Förhoppningen är nu att de ökade statsbidragen kan bromsa den utvecklingen.

– Personligt ombud är ett unikt stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar, säger Ulrika Fritz.


Relaterade artiklar