• Samlingslokalen i Årsta i ­Stockholm är oftast full. Men coronaviruset gör att de äldre måste stanna hemma ett tag framöver, berättar ­enhetschefen Cina Söderberg.

Utveckling

Matsatsning minskar ensamhet

14 april 2020

Stockholm stad lägger i år 4,5 miljoner kronor på matlyftet, en insats som ska motverka ofrivillig ensamhet och undernäring hos äldre.

– Den här satsningen betyder jättemycket. Många av våra äldre är isolerade vilket bidrar till psykisk ohälsa, säger Cina Söderberg, enhetschef inom äldreomsorg för stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör där det bor cirka 13 000 seniorer mellan 65 och 95 år.

Pengarna fördelas mellan stadsdelarna. Enskede-Årsta-Vantör har fått en halv miljon kronor som bland annat ska gå till matcirklar med en dietist, gratis lunch två gånger i veckan, två hälsoveckor där man får prova på olika typer av träning och sommarutflykter.

I skrivande stund pågår dock inga aktiviteter med anledning av coronaviruset.

– Vi erbjuder telefonkontakt tills vi kan träffas igen, det är viktigt så att ingen känner sig bortglömd, säger Cina Söderberg.


Relaterade artiklar