• Malin Casserstedt och Marika Lindhagen.

Lön och villkor

Satsning på trotjänare ger högre lön

8 juni 2020

I Solna ligger biståndsbedömarnas och LSS-handläggarnas löner runt 3 500 kronor över rikssnittet för yrkesgrupperna, visar Tidningen Visions kartläggning. Förklaringen är att Vision i Solna har kämpat för att få upp trotjänarnas löner.

Under tre års tid har Vision i Solna drivit på för att höja biståndshandläggarnas löner. Tack vare stödet från ledningen på omvårdnadsförvaltningen och en rad olika åtgärder har lönerna ökat.

– Det är krävande att få upp lönerna för en viss yrkesgrupp. Det är verkligen inget man gör från en lönerevision till en annan. Det är komplext, säger Marika Lindhagen Visions ordförande i Solna.

Vision och arbetsgivaren i form den närmsta chefen har haft en samsyn kring behovet att höja lönerna.

– De argument vi använde var bland annat att lönerna för biståndshandläggare som jobbat länge halkat efter jämfört nyanställda och LSS-handläggare som haft en god löneutveckling sedan tidigare, säger hon.

Nöjd med löneökningen

Malin Casserstedt är biståndshandläggare på omvårdnadsförvaltningen. Hon har jobbat i Solna i åtta år och det är hennes första jobb som biståndshandläggare.

– Jag är nöjd med min lön och med den senaste löneökningen, säger hon.

Hon trivs väldigt bra i Solna, men skulle önska att det betalade sig ännu mer att stanna kvar hos samma arbetsgivare.

– Man ska inte behöva vara en hoppjerka och byta jobba bara för att få upp lönen.


Relaterade artiklar