• Andreas Toll, Sozan Mikha och Josefin Herrström.

Coronaviruset

Enkät: Så ställer socialtjänsten om under corona

9 juni 2020

Interna utomhusmöten, walk and talk möte med klienter, digitala möten och skyddsutrustning som finns standby för hembesök. Så har socialtjänsten anpassat sig under corona.

Alt-textAndreas Toll.Andreas Toll, boendehandläggare, Sollentuna kommun

Hur har ni ställt om under corona?

– Väldigt många jobbar hemifrån och det fungerar jättebra. Vi har också börjat hålla fler möten digitalt, exempelvis arbetsplatsträffar. Vi tar även en del klientmöten över telefon eller digitalt. Det går oftast bra, men kan vara lite besvärligt om tolk används.

– En del inom socialtjänsten har också vissa möten utomhus. Man kan exempelvis ha ett uppföljningsmöte med en klient som ett ”walk and talk möte”. Det hade vi redan innan corona, men det har blivit vanligare nu.

– En del enheter har också haft interna möten utomhus på en parkbänk där man suttit med tvåmeters avstånd mellan varandra. En sak till är att vi har bokat om en del interna möten till en större möteslokal så att vi kan sitta mer utspritt.

Alt-textSozan Mikha.Sozan Mikha, socialsekreterare ekonomiskt bistånd, Nynäshamns kommun.

Hur har ni ställt om under corona?

– En större del av arbetet sköts nu via telefon och mejl. Det är färre fysiska möten än vanligt. Vi är väldigt flexibla, tycker jag. Det är svårt att redan nu se vilka konsekvenser detta får, men det jag kan säga är att vi blir mer tillgängliga och lätta att få tag i per telefon och mejl när vi inte är ute lika mycket. Ibland gör vi hembesök, men inför ett sådant ringer vi alltid och frågar om personen ifråga är frisk eller inte. Om inte gör vi inget hembesök. Det kan också bli så att vi vid ett hembesök väljer att stanna utanför dörren, om vi märker att någon är snorig eller hostig.

Alt-textJosefin Herrström.Josefin Herrström, gruppledare socialtjänstens beroendeenhet, Huddinge kommun.

Hur har ni ställt om under corona?

– Vi har delat upp arbetsgruppen i tre delar, två tredjedelar jobbar hemma och en tredjedel är på kontoret. Då kan vi sitta glesare och minska smittorisken, samtidigt som kontoret fortfarande är bemannat. Vi har också börjat ha ett digitalt möte varje morgon där vi stämmer av arbetsuppgifter och håller den sociala kontakten.

– Vi har även ställt om i hur vi sköter våra arbetsuppgifter, tidigare var de flesta uppföljningssamtal och avstämningssamtal fysiska möten, men nu görs de på telefon. De som jobbar med uppsökande verksamhet har haft en del klientmöten utomhus och till exempel tagit en promenad och pratat. Vissa hembesök måste vi ändå göra och då har vi skyddsutrustning till hands om det skulle behövas.


Relaterade artiklar