• ”Vi pratar om ofrivillig ensamhet. För en stund är vi en gemenskap som i bästa fall ger ny kraft”, säger Anna Ljung, pastor och samtalsledare för Anonyma Ensamma Gotland.

Utveckling

Startar samtalsgrupp för ensamma

7 december 2020

Ensamheten är mer påtaglig än någonsin under pandemin. Det vill Anna Ljung, pastor i Visby, göra något åt. Tillsammans med två andra har hon dragit igång mötesplatsen Anonyma Ensamma.

– Ofrivillig ensamhet ska alltid tas på allvar. På samma sätt som man alltid ska ta till exempel diabetes och corona på allvar. Om vi inte uppmärksammar den ofrivilliga ensamheten kan den skada oss djupt, säger Anna Ljung, pastor i Visby Missionsförsamling och sjukhuspastor på Visby lasarett.

Hon är en av initiativtagarna till Anonyma Ensamma Gotland som dragit igång under coronapandemin. Sedan i september samlas några gotlänningar inne i Missionsförsamlingens lokal Tjelvarkyrkan varje tisdag för att prata om sin ofrivilliga ensamhet. Anna Ljung och socionomen Jane Martell turas om att hålla i träffarna som hittills varit välbesökta.

– Många tycker det är skönt att få sätta ord på sina tankar och känslor och även få lyssna till andras perspektiv. Och kanske får man en ny kompis. Till varje samling har 3-13 personer kommit, en del är nya och andra återkommande. 

Ny form av ensamhet under corona

Träffarna pågår i 1,5 timme och inleds med att gå laget runt. Deltagarna presenterar sig, berättar om sin livssituation och hur de upplever sin ofrivilliga ensamhet.

– När rundan är klar pratar vi vidare utifrån något som kommit upp. Vi kan inte direkt lösa problem eller fixa någon men vi kan stödja varandra. Deltagarna ska kunna gå därifrån med lite ny kraft. 

I sitt jobb som sjukhuspastor är hon van att träffa människor som känner sig ensamma. Det kan vara att man förlorat en nära anhörig eller har psykisk ohälsa som gör det svårt att arbeta eller vara social. På sistone har hon också stött på en ny form av ensamhet som uppkommit på grund av coronapandemin. Människor som tidigare haft ett rikt socialt liv och ett jobb att gå till sitter nu hemma och jobbar och försöker isolera sig så gott det går, vilket kan öka känslan av ensamhet.

Men pandemin har samtidigt gjort att det skapats ett offentligt samtal kring ensamhet, något som Anna Ljung välkomnar eftersom vi tidigare inte pratat så mycket om det.

– Vi i Sverige är individualister, jag tror vi behöver lyfta fram gemenskapen mer. Vi behöver varandra som människor, säger Anna Ljung.

Anonyma Ensamma

  • Alla är välkomna till Anonyma Ensammas samlingar i Visby.  
  • Namnet är lånat från Anonyma Alkoholister, men är ingen tolvstegsgrupp. 
  • Anonyma Ensamma finns på flera håll i landet, bland annat har Svenska kyrkan i Stockholm och Gävle samlingar. 

Relaterade artiklar