• Sara Hernandez och Yasra Delpisheh jobbar nu 12–14 timmar om dagen med att försöka bygga upp enheten barn och unga till en som fungerar. De tänker jobba kvar – ”ett tag till”.

Arbetsmiljö

Avslöjade att barn for illa – blev ignorerade

4 december 2019

Socialtjänsten i Båstads kommun misskötte sitt uppdrag och barn for illa. Yasra Delpisheh och Sara Hernandez slog larm, men fick kämpa hårt för att bli tagna på allvar.

Yasra Delpisheh kom till enheten barn och unga i mars. Den 1 april tog hon över som enhetschef. Hon märkte snabbt att det inte stod rätt till.

– Det fanns grava brister i tidigare arbetsledning, i rutiner, kunskap – allt, säger hon.

När så Sara Hernandez började som förste socialsekreterare i juni fördjupades bilden. Hon upptäckte ärenden som legat och skvalpat i systemet i ett och halvt år.

– Det fanns inga anteckningar och inga beslut. Personalen var varken utbildad i journalföringssystemet eller det nationella verktyg som alla som jobbar med barn och unga inom socialtjänsten ska följa, berättar hon.

Folk som vill oss väl har undrat om vi verkligen måste gå ut med namn och varnat för vad det kan innebära.

Yasra Delpisheh

Inga anmälningar

På flera år hade inga anmälningar om avvikelser gjorts – varken internt, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller till polisen.

Yasra Delpisheh gick till sin närmaste chef, socialchefen, och berättade vad hon sett. Denna ville ha ett underlag och Yasra Delpisheh bad Sara Hernandez att ta fram en rapport.

Rapporten beskriver ärenden där barn riskerat fara illa på grund av felaktig handläggning. Här finns flickor som utsatts för hedersrelaterat våld men tvingats stanna hos sina familjer, en orosanmälan som blev liggande ett år i ett skåp och ärenden som borde ha Lex Sarah-anmälts men lämnats därhän.

– Och detta är bara exempel. Jag har inte hunnit gå igenom allt, säger Sara Hernandez.

Läs mer: Bara var femte ­kommun har vissel­blåsarfunktion

Inget hände

Rapporten överlämnades till socialchefen men ingenting hände. Under hösten visade det sig att även enhetens ekonomi varit gravt misskött och när det kom sparkrav uppifrån fick Yasra Delpisheh och Sara Hernandez nog.

Den 7 oktober gick de till ordföranden för den ansvariga nämnden. Han tog dem på allvar och lovade att ta upp rapporten på nästa möte. I och med det blev den diarieförd och uppmärksammad av media.

Till en början ville Yasra Delpisheh och Sarah Hernandez vara anonyma men nämndordföranden förklarade att han skulle ha svårt att agera om de inte stod för rapporten med namn.

Det händer nu

  • I januari kommer företrädare för Inspektionen för vård och omsorg till Båstad.
  • Kommunrevisionen ska presentera resultatet av sin granskning i februari.
  • En översyn pågår av hur socialtjänsten ska organiseras i framtiden.

– Fast det var inte tänkt att våra namn skulle nå utanför chefskretsen, säger Yasra Delpisheh.

Båstad är en liten kommun och det finns många lojaliteter bland personer på olika positioner. När socialchefen sa upp sig och förvaltningschefen blev avstängd i väntan på utredning började allt fler spekulera i vilka det var som visslat. Då valde Yasra Delpisheh och Sara Hernandez att gå ut i lokala medier.

– Vi ville förklara att det handlade om barnen och få stopp på konspirationsteorierna om att vi ville förstöra karriärer, säger Yasra Delpisheh.

"Bra att det kommer upp"

De vill att det ska framgå hur ensam och utsatt man är som visselblåsare. De har mötts med tystnad av tjänstemän i beslutsfattande positioner och med ifrågasättande av personer i styrelsen för det största facket Vision.

Ann-Britt Nilsson, ordförande för Vision Båstad, säger om kritiken:

– Detta är traumatiskt för alla och man reagerar inte alltid logiskt. Men ingen skugga ska falla över visselblåsarna. Det är jättebra att det kommer upp till ytan att det varit brister i barnärenden.

Yasra Delpisheh och Sara Hernandez har också fått ta emot rädsla.

– Folk som vill oss väl har undrat om vi verkligen måste gå ut med namn och varnat för vad det kan innebära om vi söker nya jobb, säger Yasra Delpisheh.

De har känt obehag men ångrar sig inte.

– Vad är det värsta som skulle kunna hända? Vi vet ju att det finns en arbetsmarknad där vi behövs, säger Sara Hernandez.

När de slog larm visste de inte att Båstad har en visselblåsarfunktion. Och det hade inte spelat någon roll om de vetat eftersom tjänsten som har hand om funktionen var vakant.

Det kan vara aktuellt att informera om den igen, enligt kommundirektören Erik Lidberg.

Hur har allt detta kunnat hända?

– Det är klart att det inte ska gå till på det här sättet. Kommunrevisionen utreder nu ansvarsfrågan, vad som har gått fel och hur vi ska jobba för att det inte ska hända igen. Jag tror och hoppas att det ska komma ut något bra av detta trots allt, säger Erik Lidberg. 


Relaterade artiklar