• Camilla Guander och Rebecca Färgh är ­administratörsombud på Visions Jönköpings­avdelning.

Utveckling

De ska höja statusen på yrket

25 oktober 2019

Vision i Jönköpings kommun har fått två särskilda ombud för administratörer. Camilla Guander och Rebecca Färgh ska jobba för att stärka kollegerna i deras yrkesroll.

– Vi vill höja statusen på administratörsyrkena. Vi är en stor grupp som utför många viktiga arbetsuppgifter men syns inte särskilt mycket. Framför allt inte när det är dags för löneförhandlingar, säger Rebecca Färgh, som jobbar som skolhandläggare.

Många administratörer är ensamma på sina arbetsplatser och tanken är att de ska kunna kontakta ombuden Camilla Guander och Rebecca Färgh om de behöver hjälp med fackliga eller yrkesrelaterade frågor.

De båda ombuden, som jobbar fackligt på 40 procent, har varit ute och presenterat sig på alla förvaltningar. Träffarna har också lett till att de rekryterat ett 30-tal nya medlemmar till Vision. De har också börjat driva på för att förbättra villkoren för yrkesgruppen.

– Kommunavdelningen har bland annat gjort en skrivelse till arbetsgivaren om att administratörer ska vara en prioriterad grupp i nästa års löneöversyn och att lönerna måste höjas, säger Camilla Guander, som är enhetsadministratör på Socialförvaltningen.

Den 7 november arrangerar de båda ombuden en temaeftermiddag för alla administratörer i kommunen. Där kommer det bland annat att bli en föreläsning om hållbart arbetsliv.


Relaterade artiklar