Arbetsmiljö

Kvalitet = bra reklam

23 september 2019

Socialsekreterare som upplever att de har möjlighet att göra ett bra jobb vill gärna stanna på sin arbetsplats och kan även tänka sig att rekommendera den till andra. Det visar ny forskning från Malmö universitet.

Socialsekreterarna har fått svara på en lång rad frågor rörande sin arbetsmiljö. Det som då kommit fram är att de som upplever att de kan leverera en god kvalitet i arbetet också är de som är mest nöjda med jobbet.

– När man jobbar med människor ska man kunna se dem i ögonen och stå för de beslut man fattar. Särskilt när man är tvungen att ge ett negativt besked är det viktigt att man känner att man kan göra det på goda grunder då man ofta måste hantera frustrationen hos dem man möter, säger Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation.

En annan slutsats som går att dra av forskningen är att det är betydelsefullt att jobba med arbetsorganisationen för att arbetsmiljön – och därmed kvaliteten – ska vara god på en arbetsplats.

– Allt går inte att lösa på golvet. Ibland handlar det om att man måste lyfta problemen till rätt nivå i organisationen och se till att rätt person gör rätt saker. Det är också viktigt att starta en diskussion kring vad kvalitet i arbetet betyder just på vår arbetsplats.


Relaterade artiklar