• Karin Johansson, Majvor Wihlner och Carina Nilsson på omsorgsenheten i Örnsköldsvik jobbar 45 minuter mindre varje dag och gillar det.

Arbetstid

Kort dag ger bättre hälsa

23 september 2019

Kortare arbetstid inom socialtjänsten ger goda resultat: rekryteringskarusellen har slutat snurra och folk mår ­bättre. Nu finns tankar på att fler yrken borde omfattas.

En lång rad kommuner har på senare år infört kortare arbetstid för anställda inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Några exempel är: Sundsvall, Ljusdal, Timrå, Jönköping och nu senast Örnsköldsvik.

Tanken är att locka till sig personal och få fler att stanna. På så vis hoppas arbetsgivarna attrahera fler kvalificerade sökande till tjänster som varit svåra att tillsätta. Tanken är också att fler ska vilja jobba kvar på samma ställe så att man slipper rekrytera och lära upp ny personal hela tiden.

45 minuter kortare

I Örnsköldsvik ska de anställda under en prövotid på två år införa 45 minuters kortare arbetstid per dag och har nu varit i gång sedan januari i år.

En av dem som prövat är Carina Nilsson, LSS-handläggare på omsorgsenheten.

– Jag är jätteglad. Jag har tidigare gått in i väggen och det här har gjort att jag kan gå upp på heltid. Jag hoppas att vi får behålla det även efter att försökstiden går ut, säger hon.

Den extra fritiden som hon får använder hon till att promenera, vilket gör att hon sover mycket bättre.

– Jag blir mer produktiv på jobbet och mindre stressad generellt, konstaterar hon.

Sett över rutiner

På omsorgsenheten har personalen sett över rutiner och arbetssätt för att bli mer effektiva. Till exempel vilka möten de är med på, berättar Carina Nilsson, som inte tycker att jobbet blivit stressigare.

– Nej, det har det inte. Men det krävs att man kan resonera i arbetsgruppen kring hur man jobbar för att det ska fungera.

Modellerna för arbetstidsförkortning ser i huvudsak likadana ut runt om i landet: de anställda får möjlighet att krympa sin arbetstid med mellan 45 minuter och två timmar varje dag med bibehållen lön. Mängden arbete som ska bli gjort och öppettider inom verksamheterna förändras inte. Ingen extra personal anställs.

Tiden ska tas ut under en och samma vecka, antingen lite varje dag eller genom att man jobbar kortare tid under en eller ett par dagar. Varje enhet får grubbla över hur de ska få lika mycket gjort på färre antal timmar och får sedan komma överens om hur de löser det.

Sju timmar i Jönköping

Även på socialtjänsten i Jönköping, där man haft sju timmars arbetsdag i två år och där det är en permanent del av verksamheten, har man goda erfarenheter. Uppföljningar visar att sjukfrånvaron bland de anställda på socialtjänsten sjunkit från 5,8 till 4,3 procent.

– Även rekryteringsbehovet har blivit mindre. Tidigare hade vi en stående platsannons där vi sökte socionomer. Men den stora vinsten är att folk stannar kvar och vi slipper rekrytera nya hela tiden. Något som i sig är stressande, säger Maria Carlsson, ordförande i Jönköpings kommunavdelning.

Eftersom sjutimmarsdagen fallit så väl ut kan man börja fundera över om inte fler än myndighetsutövande personal inom socialtjänsten borde omfattas, tycker Maria Carlsson.

– Vi har även andra grupper som är svåra rekrytera, till exempel enhetschefer inom socialtjänsten. Kanske kan det bli aktuellt att i nästa steg även ta med dem.

Vision välkomnar

Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, välkomnar arbetstidsförkortningen. Samtidigt poängterar hon att det är betydelsefullt att samtidigt vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

– Det är jättebra, men det är viktigt att vara uppmärksam på att det inte blir den enda insats som görs eller att möjligheter till kompetensutveckling försvinner när man jobbar en timme mindre.


Relaterade artiklar