Lön och villkor

Mindre löneskillnader i stiften

19 augusti 2019

För sex år sedan avslöjade Tidningen Vision stora löneskillnader i Svenska kyrkan. Av nio vanliga yrken inom Vision hade männen högre snittlöner i åtta. Enda yrket där kvinnorna hade högre lön var fritids- och ungdomsledare.

Men i 2018 års statistik från Svenska kyrkan har skillnaderna minskat. Nu har kvinnorna som är kyrkoherdar och assistenter i församlingsarbete gått om. Till exempel tjänar kvinnliga kyrkoherdar i Lund 1 000 kronor mer än männen. Löneskillnaderna har minskat även bland församlingsdiakoner, kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare och kyrkokamrer.

Helena Fyhr-Abrahamsson är Visions ordförande i Växjö stift. Hon säger att kvinnliga kyrkoherdar blivit bättre på att inse sitt värde vid löneöversynen och nyanställningar och att fler arbetsgivare gör lönekartläggningar.

– När Kalmar pastorat gjorde en utvidgad lönekartläggning justerade man upp nästan hälften av lönerna, vissa på grund av kön.

Jösta Claeson, ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tycker det är positivt att skillnaderna har minskat.

– Det kan bero på att vi har haft utbildningar för kyrkoherdar och andra som sätter löner.

Under de senaste åren har andelen kvinnor bland kyrkoherdarna ökat, från 42 till 57 procent. Det tror Jösta Claeson också har bidragit till minskande löneskillnader.

Att löneskillnaderna minskat i Svenska kyrkan är inte unikt. Enligt Medlingsinstitutet har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat ungefär lika mycket i hela samhället under samma period.


Relaterade artiklar