• Berit Söderlindh Nordstrand, museiassistent och Visions arbetsplatsombud är en av sammanlagt tolv uppsagda på Västernorrlands museum.

Arbetsmarknad

Måttet rågat för museer

19 augusti 2019

Länsmuseerna kräver höjda anslag efter 20 år av nedskärningar.

Under många år har länsmuseerna har varnat för sviktande ekonomi. Enligt Myndigheten för kulturanalys tvingades museerna säga upp nästan var tionde anställd under perioden 2003–2017. Och problemen har fortsatt.

– Nu är det tufft. Ekonomin har gröpts ur under lång tid. Personalen har minskats, vårdande av samlingar har stått tillbaka. Vi går mot ett läge att vi också måste skära i den pedagogiska verksamheten mot barn, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd. 

I ett gemensamt upprop riktat till regeringen varnar museerna för ytterligare uppsägningar om inte anslagen höjs. De senaste åren har det statliga anslaget höjts med en procent per år, vilket är mindre än kostnadsökningarna för löner och lokaler.

Västernorrlands museum är ett av de museer som i fjol tvingades dra ned för att klara ekonomin. Berit Söderlindh Nordstrand är en av tre personer som blev uppsagd förra året. Under sommaren blev ytterligare nio personer uppsagda.

– Jag vet att jag skulle ha erbjudits en annan tjänst om det funnits någon som passade. Men alla nya tjänster kräver hög utbildning, säger Berit Söderlindh Nordstrand, musei­assistent sedan 2001 och Visions arbets­plats­ombud, som gör sin sista arbetsdag i höst.

Hur ser du på framtiden?

– Troligtvis ställer jag mig till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt har jag två och ett halvt år kvar till pension, så jag får räkna på vad det innebär ekonomiskt.

Museet är fortfarande underfinansierat och styrelsen har bestämt att verksamheten måste förändras, vilket innebär att det nu förhandlas om att fler tjänster försvinner. Vilka det blir är inte klart.

– Det går inte att osthyvla längre. Nu ska vi i stället pausa vissa delar av verksamheten. Det är oerhört tråkigt, säger museichefen Jenny Samuelsson.

Mest pengar från regionerna

  • Hur stor andel av länsmuseernas intäkter som är bidrag varierar, men i snitt handlar det om ungefär 70 procent. Kommuner och regioner är de största anslagsgivarna och finansierar cirka 50 procent.
  • 3,2 miljoner besökare hade de regionala museerna 2018.

Relaterade artiklar