• Jean Marie Ulungo är digital coach på Stureby omsorgsboende och hjälper de äldre att använda surfplatta.

  • Enhetschefen Hanne Rönnback berättar att de boendes behov står i centrum när man utvecklar nya hjälpmedel. Här med innovationsledaren Johan Bornebush.

  • För att undvika fallolyckor nattetid har sensorer som mäter de boendes rörelsemönster monterats under sängbenen, förklarar Susanna Bjälevik.

Digitalisering

Här får gamla testa nytt

19 augusti 2019

På Stureby omsorgsboende förhindras fall­olyckor med elektriska sensorer och de boende kan tack vare multimedia ta en tur på en Harley Davidson. Bakom initiativet står Verklighetslabbet där entreprenörer provar nya prototyper på äldre och personal.

För ett otränat öga är Stureby omsorgsboende i Stockholm helt vanligt. Här finns 200 lägenheter med hyresgäster, merparten med demenssjukdomar. Här finns också personal som gör sitt bästa för att alla ska må bra. Men samtidigt som vardagen tuffar på är de allihop involverade i ett utvecklingsprojekt, det så kallade Verklighetslabbet där entreprenörer testar sina innovationer.

Gänget som driver Verklighetslabbet möter upp på det lilla kontoret där väggarna är helt täckta av post it-lappar som beskriver projektens olika faser. I Verklighetslabbet driver forskare tillsammans med omkring 100 studenter om året projekt i samverkan med entreprenörer, samt med Stureby omsorgsboende. Klart det blir många lappar.

Koordinatorn Susanna Bjälevik, enhetschefen Hanne Rönnback, och innovationsledaren Johan Bornebush tycker att Verklighetslabbet bäst görs begripligt just i verkligheten, så vi styr fötterna mot gymmet.

Där trampar vi snart runt på ett av projekten. Mattor med inbyggd fallskadeprevention har visat sig fungera bra, de är stötdämpande men ändå fasta. När vi tittar uppåt ser vi ett annat projekt: en takmonterad lyftanordning som medger att en enda person utför lyftet. Liksom den ännu superhemliga justerbara toalettstol vi strax därpå får se i en av lägenheterna, handlar nämnda projekt om den fysiska miljön.

Annars är det mest digitala innovationer som testas på Stureby omsorgsboende. De äldre har halkat efter i digitaliseringen, men det står klart att förändring är nära förestående. På Verklighetslabbet går det snabbt att utvärdera innovationerna. 

– Entreprenörerna kan få input på sina produkter från oss på en vecka, och en färdig rapport från chefer och personal på tre månader, berättar Johan Bornebusch.

Han hävdar utan omsvep att Verklighetslabbet formar morgondagens äldreomsorg. Akademi, praktiker och entreprenörer möts här med gemensamma intressen men vitt skilda behov, inte minst vad gäller tidsaspekterna. Medan entreprenörerna vill ha sina testresultat omedelbart för att utveckla sin produkt eller tjänst, så vill verksamheten utveckla personalen och organisationen på lång sikt. Och forskningen bygger ofta på studier över flera år.

Ändå har det gått som en dans, också bokstavligt talat: det är obligatoriskt för alla medverkande att dansa med de boende på måndagarnas danskafé, vilket kommer som en liten överraskning för många. Men när entreprenörer, studenter och forskare dansar med de äldre får de bättre förståelse för dem som innovationerna är till för.

– Vi lägger mycket kraft på att tillsammans med personal och hyresgäster undersöka behov. De behov vi alltid talar om är trygghet och självbestämmande, att kunna vara självständig. Men vi lyfter särskilt behovet av att leva ett meningsfullt liv, berättar enhetschefen Hanne Rönnback.

De stora frågorna är vilka lösningar som kan motsvara behoven, vilka digitala verktyg som ska tas in i verksamheten, och hur arbetssättet behöver förändras i relation till verktygen.

Ett bra exempel är en uppfinning som nu testas i nio olika lägenheter, där små sensorer har monterats under sängbenen. De mäter den sovandes rörelsemönster och de kan programmeras individuellt:

– Om en person har svårt att stå bör ett larm gå så snart hen lämnat sängen. Om någon klarar att gå på toa själv bör ett larm gå efter den tid toabesöket brukar ta, förklarar koordinatorn Susanna Bjälevik.

Sensorerna togs tidigt in som projekt, men hade en lång uppstartsträcka. Dels fanns inte det praktiska, som wifi, på plats. Och dels var det frågan om it-säkerhet, som kryptering av känsliga personuppgifter och ägarskap till ­uppgifterna som lagrades i molnet. När nu det är ordnat, ska alla involverade professioner vara med och tolka informationen från sensorerna.

I ett annat projekt har personalen infört Ipads i verksamheten. Vissa hyresgäster vill titta på Youtube, andra Google maps och jämföra hur det ser ut i dag med bilder på hur det såg ut förr. Aktiviteten blir livlig runt paddorna. Och små mirakel kan inträffa: en äldre dam har till stor glädje funnit sin mammas röst i en musikarkivarisk fältinspelning från Gotland. Hon lyssnar ofta.

Ett mer avancerat projekt är bygget av en så kallad biosfär. Det är en multimedial hörna, nästan som en rund biograf. Dukens bredd och form gör att man i biosfären får känslan av att vara med om vad som utspelas där. Ljud och andra hjälpmedel skapar atmosfär och förnimmelsen av att vara på plats. Den första testmiljön var en härlig strand, med projicerade palmer och vågbrus. Det funkade jättefint en stund, men det var ju inget riktigt drag därinne. En av de boende tröttnade snabbt. Kunde man inte få åka motorcykel i stället?

En sådan fråga är precis den värdefulla input som Verklighetslabbet bygger på.

– En Youtubefilm med motorcykel letades fram. Men den dög inte, för det var en Kawasaki. Till sist fick den här mannen åka Harley Davidson i biosfären. Han blev helt tagen. Tårarna rann, berättar Johan Bornebusch.

Hanne Rönnbäck passar på att poängtera själva grunden för meningsfullhet i omsorgen om demenssjuka:

– Vi måste kunna fråga ”vad behöver du just nu”?

Labbfakta

Verklighetslabbet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova och har funnits i två år. Som projekt avslutas det i december i år. Entreprenörer kan ansöka om att få testa sina innovationer på Verklighetslabb Stureby. Efter testning bidrar personal och boende med sina erfarenheter av produkten, som kan utvecklas vidare för sin tänkta marknad. Verklighetslabbets resultat har varit goda och Stockholmsstadsdelen Enskede-Årsta- Vantör är positiva till att permanenta verksamheten.


Relaterade artiklar