Digitalisering

Först ut med nytt IT-stöd

19 augusti 2019

Stockholm stad blir först i Sverige med att testa en ny typ av IT-stöd inom socialtjänsten. Systemet ska frigöra tid, se till att biståndsbedömningar handläggs på likvärdigt sätt oavsett vilken stadsdel som gör det och göra att fler förvaltningar får ett gemensamt arbetssätt.

– Dagens IT-stöd är från 1990-talet, det är föråldrat och håller inte måttet. Medarbetarna har uttryckt missnöje och det har till och med påtalats som ett arbetsmiljöproblem eftersom systemet varit omständligt, säger Christer Forsberg Philip, biträdande IT-direktör i Stockholms stad.

Det nya så kallade processhanteringssystemet införs på socialtjänst, överförmyndarförvaltning, arbetsmarknadsförvaltning och i äldreomsorg. Allt från ansökningar om ekonomiskt bistånd till återrapportering av vårdåtgärder ska hanteras. 22 500 medarbetare berörs.

– Jag tycker det är väldigt positiva tongångar bland samtliga involverade, säger Christer Forsberg Philip.

Charles Smalldridge Virgo, huvudskyddsombud i Vision Stockholms stad, är försiktigt positiv.

– Det är viktigt att tid och resurser avsätts vid införandet. IT-mognaden ser väldigt olika ut.

Om tre år ska systemet vara helt sjösatt. Den slutliga prislappen väntas landa på 570 miljoner kronor.


Relaterade artiklar