• Maria Nilsson och Åsa Appelberg hjälper sju församlingar med administrativa uppgifter.

Utveckling

Fler köper in administration

19 augusti 2019

2013 inledde Svenska kyrkans pilotprojekt med GAS, gemensamt administrativt stöd, i flera stift. I dag har alla stift någon form av servicebyrå, som församlingarna kan vända sig till för att köpa administrativa tjänster.

Tanken med att församlingarnas administration skulle centraliseras var att höja kvaliteten, sänka kostnaderna och klara personalförsörjningen. En sammanställning som Kyrkans tidning gjort visar att omkring 150 församlingar köper tjänster av stiften i dag.

Göteborgs stift har kommit längst. Där köper 34 av 69 församlingar administrativa tjänster av stiftets servicebyrå i Uddevalla.

Karlstads stift startade sin servicebyrå 2016. Tre anställda servar sju församlingar med ekonomiska tjänster som bokföring, leverantörsfakturering och kundfakturering. Servicebyrån gör även bokslut och budgetar åt några församlingar.

– Målet är att vi ska gå runt ekonomiskt men det gör vi inte riktigt än. Vi får ungefär två nya kunder varje år och är fortfarande inne i uppstartsfasen. 2020 får vi två församlingar till, säger ekonomen Åsa Appelgren.

En fördel med att anlita servicebyråer är att församlingar och pastorat slipper bekymmer med rekrytering och vikarier vid sjukdom och semester.

–Vi har möjlighet att rekrytera personal med rätt kompetens både inom ekonomi- och personaladministration vilket kan vara svårt för en enskild församling eller ett pastorat att göra, säger Åsa Appelberg.


Relaterade artiklar