• Solpanelerna sätts fast med klämmor i falsarna i takplåten på Stuguns kyrka. Därför blir det ingen åverkan på kyrktaket.

Utveckling

Även äldre kyrkor får kraft från ovan

19 augusti 2019

Alla kyrkor byggda före 1940 har ett speciellt skydd i kulturmiljölagen som säger att man inte får göra några förändringar utan tillstånd. När Västerfärnebo-Fläckebo församling ansökte om att få sätta upp solceller på Fläckebo kyrka 2003 sade länsstyrelsen i Västmanland nej.

Ärendet gick ända upp i Regeringsrätten som definitivt satte stopp för solcellerna 2007. De bedömdes vara ett för stort ingrepp i kyrkans utseende. Sedan dess har inga äldre kyrkor fått tillstånd förrän Håsjö pastorat i Jämtland skickade in en ansökan för Stuguns kyrka, byggd 1896.

– Sedan februari i år är solpanelerna på plats. Det var modigt av länsstyrelsen att säga ja, säger kyrkoherden Lennart Raswill.

Vad tror du det var som gjorde att ni fick klartecken?

– En anledning är att infarten till kyrkan är på den norra sidan så panelerna på södra sidan blir inte så synliga för besökarna. 

Ann-Catrin Johansson, handläggare på enheten för kulturarvsstöd på Kyrkokansliet i Uppsala, säger att intresset för solpaneler på kyrktak har funnits länge.

– Det är lite tidigt att sia om det här blir en trend, men naturligtvis känns läget bättre nu än tidigare för dem som vill pröva solenergi.    


Relaterade artiklar