• En särskild lag för äldreomsorgen är ingen bra idé, tycker socialchefsföreningen FSS.

Varnar för äldrelag

3 juni 2019

Föreningen Sveriges socialchefer varnar för risker med att införa en särskild äldreomsorgslag.

”Det är hög tid att bryta åldersbarriärerna i lagstiftningen och fokusera på behoven oavsett ålder” Så heter det i en skrivelse från Föreningen Sveriges socialchefer, FSS, med argument mot en särskild äldreomsorgslag.

Att bryta ur äldreomsorgen ur nuvarande socialtjänstlagen och skapa en särlagstiftning är en fråga som blivit aktuell i samband med den pågående översynen av socialtjänstlagen som leds av Margareta Winberg.

Något uttalat uppdrag att utreda behovet av en äldreomsorgslag har hon inte, men från flera håll har frågan lyfts i debatten, bland annat från så skilda parter som Sverige­demokraterna och Feministiskt initiativ.

Men FSS är alltså emot. Det finns en uppenbar risk att en speciell äldreomsorgslag ökar risken för att människor hamnar mellan stolarna, ökar segregationen och ojämlikheten inom välfärden, varnar föreningen. Som exempel på det hänvisas till LSS som visar att speciell lagstiftning för vissa grupper ger medborgare med snarlika behov väldigt olika stöd, menar föreningen.

Ett synsätt som gör att FSS dessutom argumenterar för att dagens LSS ska rymmas i en förnyad socialtjänstlag som bättre än dagens ”förmåga att se hela människan”.


Relaterade artiklar