• Helena Hellashjärta Magnusson är rädd för att chefer i de skilda beställar- och utförarorganisationerna kan hamna i konflikt när rapporteringen av utfört hemtjänstarbete inte fungerar.

Arbetsmiljö

Mobilstress i hemtjänsten

3 juni 2019

Göteborgs mobiltelefonsystem för omsorgspersonalens rapportering av hemtjänsten får kritik.

– Systemet har inte funkat, det har inte gått att logga in, telefonerna har gått sönder. Problem som det sedan krävs handpåläggning från enhetschefernas sida att rätta till. Det har skapat hets och stress, säger Helena Hellashjärta Magnusson, ansvarig för chefsfrågor i Visions avdelningsstyrelse och själv enhetschef inom hemtjänsten.

Först kritiserades systemet av Kommunals skyddsombud, som förutom de tekniska bristerna också pekat på att systemet fungerar övervakande och inte lämnar utrymme för personalens tid mellan besöken. De har nu fått stöd av hemtjänstens tio områdeschefer.

Helena Hellashjärta Magnusson delar deras syn. Det behövs mer tid, fler chefer och fler personer som kan hantera problem som uppstår och som i brist på helhetsansvar nu hamnar på enhetschefernas bord, anser hon.


Relaterade artiklar