• Gabriella Mathur är socionom med bakgrund som LSS-handläggare. Hon har jobbat med verksamhetsutveckling i olika kommuner i cirka åtta år.

Arbetsmiljö

Äldreom­sorgen i Vetlanda får högsta betyg

3 juni 2019

Högsta betyg i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det har äldreom­sorgen i Vetlanda fått för sina aktiviteter på särskilda boenden. Gabriella Mathur är verksamhetsutvecklare.

Vad är det ni har gjort?

– Att vi har kvar aktivitetsledare ute på boendena tror jag är en av anledningarna till det höga betyget. Det handlar också om ett stort engagemang hos personalen på avdelningarna. I arbetet utgår vi från vad som är bäst för Esther. Det är ett arbete som växte fram bland kommunerna på småländska höglandet på 90-talet med målet att skapa en personcentrerad vård och där Esther står för brukarna. I det ingår förbättringscoacher som ska stimulera utvecklingsarbetet.

Vad kännetecknar en bra aktivitet?

– Framför allt är det sådant som de boende vill göra. Det är viktigt att skapa delaktighet och det är längst ut i organisationen man kan skapa kvalitet.

Det talas ofta om tidsbrist i äldreomsorgen. Hur hinner ni med aktiviteter?

– Mitt intryck är att kvalitetsarbetet är något som sporrar personalen. Vi jobbar också med scheman så att personalen finns på plats när de boende bäst behöver dem. Men sen så har vi så klart också en verklighet att förhålla oss till. Till exempel är det stor omsättning på chefer och det är en utmaning att introducera nya i den anda vi jobbar i.

Vilken är din roll?

– Jag jobbar mycket med cheferna för att utveckla deras roll för kvaliteten ute på boendena. Det är viktigt att avdelningarna och cheferna kan lära av varandra och att kunskaper lyfts upp till ledningen och politikerna. Det ska vara ett lärande i hela organisationen.

Vad skulle du vilja utveckla?

– Ett förbättringsområde handlar om ensamhet. Då handlar det om att ordna gemensamhetsskapande aktiviteter. Min strävan är att motivera medarbetarna att skapa kvalitet i mötet med brukarna. Då är det viktigt att i den egna arbetsgruppen kunna reflektera tillsammans om hur kvaliteten kan utvecklas. Det finns inte alltid tid till det. Men vi är inne på tredje året med det här arbetssättet nu och jag tycker att vi börjat få snurr på det.


Relaterade artiklar