• Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han.

Pensioner

Svårt att få besked om tjänstepension

9 april 2019

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.

Det här är något som Mats Erkers, socialsekreterare i Huddinge, fått erfara när han efter fyllda 60 år ville börja planera för sin pension.

– Jag har i över ett år försökt få klarhet i prognosen för min förmånsbestämda kommunala tjänstepension, säger han.

Trots påstötningar hos tidigare arbetsgivare och hos KPA och Skandia, som är de bolag arbetsgivarna kan använda för att administrera tjänstepensionerna, har han inte kunnat få något svar.

Det är Visions pensionsexpert Sari Wonsell inte nöjd med.

– Det här är ett arbete som självklart bör göras i god tid. Det är viktigt att de som funderar på sin pension kan få rätt uppgifter om hur deras ekonomi kommer att se ut.

När arbetsgivarna dessutom kan anlita olika pensionsadministratörer finns ytterligare en hållplats på vägen, vid sidan av kommunerna, där uppgifter kan fastna.

– Vi har blivit bättre. Men med många arbetsgivare och konkurrerande pensionsadministratörer blir det fler aktörer som behöver skicka uppgifter mellan sig. Alla behöver skärpa sig, säger Johan Sjöström på KPA.

Sari Wonsells råd till den som är orolig för att uppgifterna är fel eller saknas är att kontakta arbetsgivaren man hade 31 december 1997 för att kontrollera om de sammanställt samtliga uppgifter (se faktaruta).

– Det här borde arbetsgivarna varit färdiga med för länge sedan; det är 21 år sedan reglerna kom till. Nu måste de göra ett ryck med att utreda den pensionsgrundande anställningstiden, säger Sari Wonsell.        

Risk för outredd tjänstepension

  • De som riskerar att inte ha alla uppgifter registrerade hos minpension.se är de som tjänat in tjänstepension fram till 31 december 1997. Det är den arbetsgivare man hade vid den tidpunkten som ansvarar för att uppgifter om anställningstid hos tidigare arbetsgivare är utredda.
  • Hur många som är drabbade går inte att veta och inte heller vilka arbetsgivare som inte prioriterat inrapporteringen av pensionsrätter.
  • Storleken på den tjänstepension som riskerar att inte synas ligger vanligen mellan 1 000 och 4 000 kronor per månad.

Relaterade artiklar