• Behandlingsassistenten Örjan Persson är orolig både för sin egen framtid och för de ungdomar han jobbar med när Edeby HVB i Uppsala läggs ned.

Stor oro när hem stängs i Uppsala

9 april 2019

I Uppsala ska ett underskott inom socialförvaltningen på 30 miljoner raderas med hjälp av besparingar. Framtiden för behandlingsassistenten Örjan Persson är osäker.

Det blir fyra verksamheter med inriktning på behandling och öppenvård som läggs ner när Uppsala kommun ska spara 30 miljoner kronor inom socialförvaltningen. 40 anställda berörs. En av dem är Örjan Persson, behandlings­assistent på HVB-hemmet Edeby.

– Det kommer inte att finnas nya jobb till alla som berörs. Det är oklart vad som händer. Man börjar ju komma upp lite i åren också, säger han.

Socialdirektören Kaisa Björnström vill i nuläget inte sia om hur många
av de 40 anställda som berörs som kan beredas nya jobb i kommunen.

– Vi för en dialog med respektive individ för att se om det går att erbjuda andra arbeten, säger hon.

I de fall det inte lyckas kan det bli aktuellt med uppsägningar.

Bakgrunden till nedskärningarna är alltså ett underskott som politikerna inte tror kan täckas med extra pengar.

– Vi är i en situation där vi behöver effektivisera allt. Alla nämnder, inte bara socialnämnden, har effektiviseringskrav på sig. Det beror på ett växande behov av hemtjänst, och omsorgsboende. Dessutom har vi ovanligt många barn som behöver förskola och skola. Vi behöver vända på varenda krona för att kunna bygga ut äldreomsorg, skola och förskola, säger socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S).

Kaisa Björnström låter inte glad när hon berättar om åtgärderna.

– De fyra verksamheter som läggs ner är duktiga på alla sätt. Men när man har ett underskott måste man hantera det, säger hon.

Behandlingshemmet Edeby öppnade för bara två år sedan.

– För att det då fanns ett behov av den här sortens verksamhet. Nu ska det plötsligt finnas alternativ som är lika bra men billigare. Var fanns de alternativen för två år sen? undrar Örjan Persson.

Kaisa Björnström säger att de kommunala verksamheter som nu läggs ner kommer att ersättas med privata alternativ. Inte orimligt tycker hon, eftersom Uppsala haft en större del sådan verksamhet i egen regi jämfört med andra kommuner.

– Och när vi tittat på det har vi sett att egen verksamhet är dyrare än privat, säger hon.

Örjan Persson är rädd för att det kommer att drabba de ungdomar som är Edebys målgrupp negativt.

– Klart det finns privata alternativ. Men har de samma kvalitet? Här finns personal som är vaken på natten; om någon boende vaknar och är orolig kan man sätta sig och ta en kopp te. Privata har normalt inte personal som jobbar vaken natt. Ungdomarna kommer att få det sämre, säger han.

Kaisa Björnström betonar att kommunen självklart ställer kvalitetskrav på de privata utförare som kommer att anlitas. Någon uppfattning om det ändå inte kan vara bra med verksamhet i egen regi vill hon inte ha.

– Det ingår inte i mitt uppdrag.

Lena Florén i Visions avdelningsstyrelse beskriver läget som besvärligt.

– Nedläggningarna kommer att få stora konsekvenser för ungdomarna och för samhället. Det handlar om personer som behöver vård.

När det gäller berörd personal tror hon att socionomer kommer att kunna erbjudas nya jobb inom socialtjänstens myndighetsutövning. För övriga är läget mer osäkert. Men socialnämndsordförande Eva Christiernin är inte orolig.

– Kommunen har ett stort behov av att anställa. Därför ser jag goda möjligheter för dem som är berörda.


Relaterade artiklar