• Samah Saeed och Gustav Södling har gått Ledare i ­Vision. Nu fortsätter de ­utbilda sig i samarbete med Harvard. Mais Irqsusi är Visions kontaktperson.

Fackligt

Redo för facklig karriär

9 april 2019

De är båda unga och nya som fackligt förtroendevalda. Den fackliga karriären startade med ledarskapsutbildningen Ledare i Vision. Nu pluggar de vidare på Harvard.

Gustav Södling, är socionom och jobbar på ett ungdomsboende i Linköping och Samha Saeed, är handläggare på Integrationsenheten i Orsa kommun.

– Jag gick med i Vision för ett år sedan. Redan efter några veckor fick jag höra talas om Ledare i Vision. Jag tyckte det lät spännande och sökte direkt, berättar Samah Saeed.

Gustav Södling ”halkade in” på samma utbildning 2016.

Ledare i Vision riktar sig till medlemmar under 35 år och är ett sätt att trygga återväxten bland fackligt förtroendevalda. Målet är att de som gått utbildningen ska vara redo för att bli en lokal facklig ledare.

– Jag fick lära mig allt om Vision och fackligt arbete på utbildningen. Den handlade både om arbetsmiljö, Agenda 2030 och Visions värdegrund, berättar Samah Saeed.

– Jag träffar många nyanlända i mitt jobb och nu fick jag kunskaper att kunna prata om hur fackligt arbete fungerar här i Sverige. Inställningen till facket är lite varierande beroende på varifrån du kommer. I vissa länder är det förbjudet att organisera sig, i andra representerar facket etablissemanget.

– Men framför allt så träffade jag andra unga, fackligt aktiva från hela Sverige.

Gustav Södlings fackliga karriär har tagit fart. Nyligen blev han vald till ordförande för Linköpings kommunavdelning. Han har 18 timmars facklig tid per vecka och ägnar en stor del av tiden åt arbetsmiljöfrågor. I kommunen pågår organisationsförändringar som påverkar medlemmarna fysiskt och psykiskt.

– Jag fick lära mig se mina egna styrkor och svagheter som ledare och det har jag nytta av i mitt uppdrag. Just nu koncentrerar jag mig på att göra ett så bra jobb som möjligt som ordförande. 


Relaterade artiklar